| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

NGƯỜI GIÀU NHẤT SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMPhương pháp xếp hạng

  VỊ TRÍ HỌ TÊN TÀI SẢN (TỶ ĐỒNG) THAY ĐỔI TUỔI SỞ HỮU QUÊ QUÁN
#1 Phạm Nhật Vượng 89.048,20 -
VIC
#2 Nguyễn Thị Phương Thảo 35.040,64     261,71 | 0,75% 48 Hà Nội
#3 Trịnh Văn Quyết 28.211,41     -1.864,16 | -6,20% 43 Vĩnh Phúc
#4 Trần Đình Long 21.214,58     -1.220,98 | -5,44% 57
HPG
Hải Dương
#5 Phạm Thu Hương 15.355,33 -
VIC
#6 Phạm Thúy Hằng 10.254,88 -
VIC
#7 Bùi Thành Nhơn 10.170,95 60
NVL
Đồng Tháp
#8 Vũ Thị Hiền 6.145,04     -353,67 | -5,44% -
HPG
#9 Nguyễn Văn Đạt 5.430,38     -203,64 | -3,61% 48
PDR
Quảng Ngãi
#10 Đặng Thành Tâm 4.833,95     -69,42 | -1,42% 54 ... TP Hồ Chí Minh
#11 Nguyễn Hoàng Yến 4.061,32     -50,50 | -1,23% 55 Hà Nam Ninh
#12 Ngô Chí Dũng 4.004,66     -295,08 | -6,86% 50
VPB
Bắc Giang
#13 Hoàng Anh Minh 3.871,34     -285,26 | -6,86% -
VPB
#14 Vũ Thị Quyên 3.793,76     -279,54 | -6,86% -
VPB
#15 Đỗ Hữu Hạ 3.788,30     -45,47 | -1,19% 63 Hải Phòng
#16 Kim Ngọc Cẩm Ly 3.780,49     -278,56 | -6,86% -
VPB
#17 Lý Thị Thu Hà 3.680,76     -271,21 | -6,86% -
VPB
#18 Trần Ngọc Lan 3.632,36     -267,65 | -6,86% -
VPB
#19 Lê Việt Anh 3.372,63     -248,51 | -6,86% -
VPB
#20 Nguyễn Phương Hoa 3.365,60     -247,99 | -6,86% -
VPB
#21 Nguyễn Đức Tài 2.911,40     101,82 | 3,62% 49
MWG
Nam Định
#22 Trương Thị Lệ Khanh 2.865,24     -213,71 | -6,94% 57
VHC
An Giang
#23 Nguyễn Thu Thủy 2.652,98     -195,48 | -6,86% -
VPB
#24 Tô Hải 2.291,68     -165,87 | -6,75% 45 ... Thái Bình
#25 Nguyễn Duy Hưng 2.267,50     -154,30 | -6,37% 56 ...
#26 Trần Tuấn Dương 2.256,72     -129,88 | -5,44% 55
HPG
Nam Định
#27 Nguyễn Mạnh Tuấn 2.218,61     -127,69 | -5,44% 56
HPG
#28 Bùi Cao Nhật Quân 2.187,22 36
NVL
Đồng Tháp
#29 Bùi Hải Quân 2.039,54     -150,28 | -6,86% 50
VPB
Hà Nội
#30 Phạm Văn Đẩu 1.974,04     -147,54 | -6,95% 45 Tiền Giang
#31 Trương Gia Bình 1.896,15     -107,88 | -5,38% 62
FPT
Đà Nẵng
#32 Lê Thị Ngọc Diệp 1.857,63     -126,66 | -6,38% 39
#33 Đoàn Nguyên Đức 1.779,72     -9,74 | -0,54% 55
HAG
#34 Nguyễn Như Pho 1.740,81 -
NVL
#35 Cao Thị Ngọc Dung 1.714,27     -3,99 | -0,23% 61
PNJ
Tỉnh Quảng Ngãi-Việt Nam
#36 Đặng Ngọc Lan 1.713,83     -138,65 | -7,48% 46
ACB
#37 Tô Như Toàn 1.704,00     -4,00 | -0,23% 47
VPI
Hà Nội
#38 Lê Thanh Liêm 1.689,61 -
NVL
#39 Doãn Gia Cường 1.668,27     -96,02 | -5,44% -
HPG
#40 Nguyễn Ngọc Quang 1.668,27     -96,02 | -5,44% -
HPG
#41 Nguyễn Đức Kiên 1.545,56     -125,03 | -7,48% 54
ACB
Hà Nội
#42 Trần Lê Quân 1.532,90     53,61 | 3,62% 58
MWG
Quảng Nam
#43 Nguyễn Thanh Nghĩa 1.497,24     -5,68 | -0,38% 55 Bình Định
#44 Trần Lệ Nguyên 1.460,05     -37,82 | -2,53% 50 ... Trung Quốc
#45 Phan Thu Hương 1.431,23 -
VIC
#46 Doãn Tới 1.411,24     -45,52 | -3,13% 64
ANV
Tỉnh Thanh Hóa-Việt Nam
#47 Trần Hùng Huy 1.408,39     -113,94 | -7,48% 40
ACB
Tiền Giang
#48 Chu Thị Bình 1.398,00 54
MPC
Thái Bình
#49 Trầm Trọng Ngân 1.284,23     -93,64 | -6,80% -
STB
#50 Lê Văn Quang 1.276,88 60
MPC
Hải Phòng
Chat với BizLIVE