| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

NGƯỜI GIÀU NHẤT SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMPhương pháp xếp hạng

  VỊ TRÍ HỌ TÊN TÀI SẢN (TỶ ĐỒNG) THAY ĐỔI TUỔI SỞ HỮU QUÊ QUÁN
#1 Phạm Nhật Vượng 72.179,72     144,79 | 0,20% -
VIC
#2 Trịnh Văn Quyết 42.253,19     -3.020,56 | -6,67% 43 Vĩnh Phúc
#3 Nguyễn Thị Phương Thảo 26.165,28     -169,76 | -0,64% 48 Hà Nội
#4 Trần Đình Long 22.969,74     -152,62 | -0,66% 57
HPG
Hải Dương
#5 Phạm Thu Hương 12.446,55     24,97 | 0,20% -
VIC
#6 Bùi Thành Nhơn 11.496,97 60
NVL
Đồng Tháp
#7 Phạm Thúy Hằng 8.312,29     16,67 | 0,20% -
VIC
#8 Vũ Thị Hiền 6.653,45     -44,21 | -0,66% -
HPG
#9 Nguyễn Văn Đạt 5.335,35     -95,03 | -1,75% 48
PDR
Quảng Ngãi
#10 Đặng Thành Tâm 4.886,88     -14,65 | -0,30% 54 ... TP Hồ Chí Minh
#11 Ngô Chí Dũng 4.517,53     35,13 | 0,78% 50
VPB
Bắc Giang
#12 Hoàng Anh Minh 4.367,15     33,96 | 0,78% -
VPB
#13 Vũ Thị Quyên 4.279,63     33,28 | 0,78% -
VPB
#14 Kim Ngọc Cẩm Ly 4.264,66     33,16 | 0,78% -
VPB
#15 Lý Thị Thu Hà 4.152,15     32,29 | 0,78% -
VPB
#16 Trần Ngọc Lan 4.097,56     31,86 | 0,78% -
VPB
#17 Nguyễn Hoàng Yến 3.930,04     -41,75 | -1,05% 55 Hà Nam Ninh
#18 Lê Việt Anh 3.804,56     29,58 | 0,78% -
VPB
#19 Nguyễn Phương Hoa 3.796,63     29,52 | 0,78% -
VPB
#20 Đỗ Hữu Hạ 3.354,30     7,26 | 0,22% 63 Hải Phòng
#21 Nguyễn Đức Tài 3.075,64     -2,71 | -0,09% 49
MWG
Nam Định
#22 Nguyễn Thu Thủy 2.992,75     23,27 | 0,78% -
VPB
#23 Lê Thị Ngọc Diệp 2.828,65     -211,09 | -6,94% 39
#24 Bùi Cao Nhật Quân 2.472,37 36
NVL
Đồng Tháp
#25 Trần Tuấn Dương 2.443,43     -16,24 | -0,66% 55
HPG
Nam Định
#26 Nguyễn Mạnh Tuấn 2.402,16     -15,96 | -0,66% 56
HPG
#27 Nguyễn Duy Hưng 2.373,41     97,56 | 4,29% 56 ...
#28 Đoàn Nguyên Đức 2.364,29     -42,22 | -1,75% 55
HAG
#29 Bùi Hải Quân 2.300,74     17,89 | 0,78% 50
VPB
Hà Nội
#30 Tô Hải 2.229,17     144,72 | 6,94% 45 ... Thái Bình
#31 Trương Thị Lệ Khanh 2.224,12 57
VHC
An Giang
#32 Nguyễn Như Pho 1.967,76 -
NVL
#33 Trương Gia Bình 1.964,81     -16,35 | -0,83% 62
FPT
Đà Nẵng
#34 Đặng Ngọc Lan 1.941,05     38,51 | 2,02% 46
ACB
#35 Lê Thanh Liêm 1.909,89 -
NVL
#36 Phạm Văn Đẩu 1.889,80     12,65 | 0,67% 45
HDB
Tiền Giang
#37 Doãn Gia Cường 1.806,29     -12,00 | -0,66% -
HPG
#38 Nguyễn Ngọc Quang 1.806,29     -12,00 | -0,66% -
HPG
#39 Cao Thị Ngọc Dung 1.794,01     79,73 | 4,65% 61
PNJ
Tỉnh Quảng Ngãi-Việt Nam
#40 Chu Thị Bình 1.780,70     33,20 | 1,90% 54
MPC
Thái Bình
#41 Nguyễn Đức Kiên 1.750,47     34,73 | 2,02% 54
ACB
Hà Nội
#42 Trần Lê Quân 1.643,01     -1,45 | -0,09% 58
MWG
Quảng Nam
#43 Lê Văn Quang 1.626,43     30,33 | 1,90% 60
MPC
Hải Phòng
#44 Trần Lệ Nguyên 1.621,66     6,28 | 0,39% 50 ... Trung Quốc-Trung Quốc
#45 Nguyễn Thanh Nghĩa 1.612,52     0,56 | 0,03% 55 Tỉnh Bình Định-Việt Nam
#46 Trần Hùng Huy 1.595,12     31,65 | 2,02% 40
ACB
Tiền Giang
#47 Tô Như Toàn 1.516,00 47
VPI
Hà Nội
#48 Trầm Trọng Ngân 1.453,68     13,38 | 0,93% -
STB
#49 Nguyễn Thị Như Loan 1.437,10     -76,44 | -5,05% -
QCG
#50 Bùi Pháp 1.279,43     1,60 | 0,12% 56
Chat với BizLIVE