| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

NGƯỜI GIÀU NHẤT SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMPhương pháp xếp hạng

  VỊ TRÍ HỌ TÊN TÀI SẢN (TỶ ĐỒNG) THAY ĐỔI TUỔI SỞ HỮU QUÊ QUÁN
#1 Phạm Nhật Vượng 66.315,57     796,37 | 1,22% -
VIC
#2 Trịnh Văn Quyết 46.982,38     127,41 | 0,27% 43 Vĩnh Phúc
#3 Nguyễn Thị Phương Thảo 25.073,02     -16,18 | -0,06% 48 Hà Nội
#4 Trần Đình Long 23.503,92     1.030,20 | 4,58% 57
HPG
Hải Dương
#5 Bùi Thành Nhơn 11.948,68     189,43 | 1,61% 60
NVL
Đồng Tháp
#6 Phạm Thu Hương 11.435,35     137,32 | 1,22% -
VIC
#7 Phạm Thúy Hằng 7.636,96     91,71 | 1,22% -
VIC
#8 Vũ Thị Hiền 6.808,18     298,41 | 4,58% -
HPG
#9 Đỗ Hữu Hạ 6.641,23     86,38 | 1,32% 63 Hải Phòng
#10 Nguyễn Văn Đạt 4.975,59     20,36 | 0,41% 48
PDR
Quảng Ngãi
#11 Đặng Thành Tâm 4.866,87     17,06 | 0,35% 54 ... TP Hồ Chí Minh
#12 Ngô Chí Dũng 4.110,04     98,36 | 2,45% 50
VPB
Bắc Giang
#13 Hoàng Anh Minh 3.973,22     95,09 | 2,45% -
VPB
#14 Vũ Thị Quyên 3.973,22     95,09 | 2,45% -
VPB
#15 Kim Ngọc Cẩm Ly 3.879,97     92,85 | 2,45% -
VPB
#16 Lý Thị Thu Hà 3.777,62     90,40 | 2,45% -
VPB
#17 Trần Ngọc Lan 3.727,95     89,22 | 2,45% -
VPB
#18 Lê Việt Anh 3.461,38     82,84 | 2,45% -
VPB
#19 Nguyễn Phương Hoa 3.454,17     82,66 | 2,45% -
VPB
#20 Nguyễn Đức Tài 3.249,22     21,70 | 0,67% 49
MWG
Nam Định
#21 Lê Thị Ngọc Diệp 3.161,96     8,89 | 0,28% 39
#22 Nguyễn Thu Thủy 2.722,80     65,16 | 2,45% -
VPB
#23 Bùi Cao Nhật Quân 2.569,51     40,74 | 1,61% 36
NVL
Đồng Tháp
#24 Nguyễn Hoàng Yến 2.563,03     56,49 | 2,25% 55 Hà Nam Ninh
#25 Trần Tuấn Dương 2.500,26     109,59 | 4,58% 55
HPG
Nam Định
#26 Nguyễn Mạnh Tuấn 2.458,02     107,74 | 4,58% 56
HPG
#27 Trương Thị Lệ Khanh 2.097,48     -19,79 | -0,93% 57
VHC
An Giang
#28 Bùi Hải Quân 2.093,21     50,09 | 2,45% 50
VPB
Hà Nội
#29 Đoàn Nguyên Đức 2.062,26     16,24 | 0,79% 55
HAG
#30 Nguyễn Như Pho 2.045,08     32,42 | 1,61% -
NVL
#31 Nguyễn Duy Hưng 2.044,26     43,37 | 2,17% 56 ...
#32 Lê Thanh Liêm 1.984,93     31,47 | 1,61% -
NVL
#33 Trương Gia Bình 1.977,88     68,65 | 3,60% 62
FPT
Đà Nẵng
#34 Tô Hải 1.886,92     0,16 | 0,01% 45 ... Thái Bình
#35 Phạm Văn Đẩu 1.879,25     -18,98 | -1,00% 45
HDB
Tiền Giang
#36 Doãn Gia Cường 1.848,30     81,01 | 4,58% -
HPG
#37 Nguyễn Ngọc Quang 1.848,30     81,01 | 4,58% -
HPG
#38 Chu Thị Bình 1.775,46     82,13 | 4,85% 54
MPC
Thái Bình
#39 Trần Lê Quân 1.735,74     11,59 | 0,67% 58
MWG
Quảng Nam
#40 Đặng Ngọc Lan 1.721,53     19,26 | 1,13% 46
ACB
#41 Cao Thị Ngọc Dung 1.701,32     66,78 | 4,09% 61
PNJ
Tỉnh Quảng Ngãi-Việt Nam
#42 Lê Văn Quang 1.621,64     75,02 | 4,85% 60
MPC
Hải Phòng
#43 Trần Lệ Nguyên 1.609,18     28,80 | 1,82% 50 ... Trung Quốc-Trung Quốc
#44 Nguyễn Đức Kiên 1.552,50     17,37 | 1,13% 54
ACB
Hà Nội
#45 Nguyễn Thanh Nghĩa 1.528,60     6,57 | 0,43% 55 Tỉnh Bình Định-Việt Nam
#46 Tô Như Toàn 1.512,00     12,00 | 0,80% 47
VPI
Hà Nội
#47 Trầm Trọng Ngân 1.467,06     31,21 | 2,17% -
STB
#48 Trần Hùng Huy 1.414,72     15,82 | 1,13% 40
ACB
Tiền Giang
#49 Nguyễn Thị Như Loan 1.345,37     -10,19 | -0,75% -
QCG
#50 Bùi Pháp 1.292,41     14,88 | 1,16% 56
Chat với BizLIVE