#21 Nguyễn Hoàng Yến 1.185,77     -2,85 | -0,24% 54 Hà Nam Ninh
#22 Trần Tuấn Dương 1.087,44     5,07 | 0,47% 54
HPG
Nam Định
#23 Nguyễn Mạnh Tuấn 1.069,07     4,99 | 0,47% 55
HPG
Hà Nội
#24 Cao Thị Ngọc Dung 989,69     18,94 | 1,95% 60
PNJ
Quảng Ngãi
#25 Võ Thành Đàng 903,82     -3,38 | -0,37% 63
QNS
#26 Nguyễn Đức Kiên 878,71     6,95 | 0,80% 53
ACB
Hà Nội
#27 Lê Viết Hải 834,73     8,64 | 1,05% 59
HBC
Thừa Thiên Huế
#28 Nguyễn Thị Mai Thanh 827,85     10,22 | 1,25% 65
REE
Tây Ninh
#29 Nguyễn Ngọc Quang 803,88     3,75 | 0,47% 57
HPG
Hà Nội
#30 Doãn Gia Cường 803,88     3,75 | 0,47% 54
HPG
Hà Nội
#31 Bùi Quang Ngọc 801,18     5,11 | 0,64% 61
FPT
Hưng Yên
#32 Nguyễn Trọng Thông 765,88 64
HDG
Hà Tĩnh
#33 Trần Hùng Huy 727,93     5,75 | 0,80% 39
ACB
Tiền Giang
#34 Nguyễn Bá Dương 716,71     7,24 | 1,02% 58
CTD
Nam Định
#35 Trầm Trọng Ngân 689,47     5,47 | 0,80% 36
STB
Trung Quốc
#36 Lê Thanh Thuấn 664,88     0,10 | 0,02% 59 Thanh Hóa
#37 Lê Thị Thúy Hải 646,04 -
NTP
#38 Mai Kiều Liên 625,35     1,23 | 0,20% 64
VNM
Cần Thơ
#39 Nguyễn Xuân Quang 613,99     -1,07 | -0,17% 57
NLG
Bình Thuận
#40 Đỗ Xuân Hoàng 594,28     -19,72 | -3,21% 49
VIB
next