#21 Trần Tuấn Dương 1.035,01     -5,07 | -0,49% 54
HPG
Nam Định
#22 Nguyễn Mạnh Tuấn 1.017,53     -4,99 | -0,49% 55
HPG
Hà Nội
#23 Cao Thị Ngọc Dung 979,73 60
PNJ
Quảng Ngãi
#24 Lê Viết Hải 931,15     2,88 | 0,31% 59
HBC
Thừa Thiên Huế
#25 Nguyễn Đức Kiên 896,08     -10,42 | -1,15% 53
ACB
Hà Nội
#26 Nguyễn Thị Mai Thanh 818,76     -6,81 | -0,83% 65
REE
Tây Ninh
#27 Bùi Quang Ngọc 809,70     -1,70 | -0,21% 61
FPT
Hưng Yên
#28 Nguyễn Bá Dương 778,61     -0,36 | -0,05% 58
CTD
Nam Định
#29 Trầm Trọng Ngân 768,82     -13,68 | -1,75% 36
STB
Trung Quốc
#30 Nguyễn Ngọc Quang 765,12     -3,75 | -0,49% 57
HPG
Hà Nội
#31 Doãn Gia Cường 765,12     -3,75 | -0,49% 54
HPG
Hà Nội
#32 Trần Hùng Huy 742,32     -8,63 | -1,15% 39
ACB
Tiền Giang
#33 Nguyễn Thanh Nghĩa 733,90     0,38 | 0,05% 54 Bình Định
#34 Lê Thanh Thuấn 713,17     -2,32 | -0,32% 59 Thanh Hóa
#35 Võ Thành Đàng 713,02     -7,78 | -1,08% 63
QNS
#36 Nguyễn Trọng Thông 706,59     -7,26 | -1,02% 64
HDG
Hà Tĩnh
#37 Đỗ Xuân Hoàng 642,16     -5,63 | -0,87% 49
VIB
#38 Đặng Khắc Vỹ 642,12     -5,63 | -0,87% 49
VIB
#39 Lê Thị Thúy Hải 634,38     -1,94 | -0,31% -
NTP
#40 Mai Kiều Liên 628,64 64
VNM
Cần Thơ
next