#51 Nguyễn Hồng Nam 1.287,26     32,65 | 2,60% 51
#52 Đào Duy Tường 1.185,61     -11,98 | -1,00% 48
HDB
Hải Phòng
#53 Nguyễn Hữu Đặng 1.164,96     -11,77 | -1,00% 48
HDB
Long An
#54 Nguyễn Trọng Thông 1.125,22     72,59 | 6,90% 65
HDG
Hà Tĩnh
#55 Bùi Quang Ngọc 1.098,42     38,13 | 3,60% 62
FPT
Tỉnh Hưng Yên-Việt Nam
#56 Phan Thu Hương 1.065,86     12,80 | 1,22% -
VIC
#57 Dương Công Minh 1.029,26     21,90 | 2,17% 58
STB
Bắc Ninh
#58 Trần Huy Thanh Tùng 1.023,74     6,84 | 0,67% 48
MWG
Hà Nam
#59 Lê Phước Vũ 967,88     48,67 | 5,30% 55
HSG
#60 Lê Thúy Hương 928,01     39,03 | 4,39% 54
GMD
#61 Phạm Hồng Linh 918,36     11,03 | 1,22% -
VIC
#62 Nguyễn Thị Mai Thanh 903,93     17,03 | 1,92% 66
REE
Tỉnh Tây Ninh-Việt Nam
#63 Đỗ Xuân Hoàng 861,84     -11,27 | -1,29% 50
VIB
#64 Đặng Khắc Vỹ 861,79     -11,27 | -1,29% 50
VIB
Nghệ An
#65 Trần Thị Thảo Hiền 854,96     -11,18 | -1,29% -
VIB
#66 Đặng Quang Tuấn 846,37     -11,06 | -1,29% -
VIB
#67 Lê Viết Hải 842,16     10,71 | 1,29% 60
HBC
Thừa Thiên Huế
#68 Mai Kiều Liên 830,51     4,11 | 0,50% 65
VNM
Cần Thơ
#69 Điêu Chính Hải Triều 828,34     5,53 | 0,67% 38
MWG
#70 Nguyễn Xuân Quang 813,15     -4,88 | -0,60% 58
NLG
#71 Nguyễn Quốc Thành 813,12     9,76 | 1,22% -
VIC
#72 Trần Mộng Hùng 812,48     9,09 | 1,13% 65
ACB
Tiền Giang
#73 Nguyễn Thị Kim Xuân 806,02     2,61 | 0,33% -
#74 Đỗ Hữu Hậu 790,02     10,40 | 1,33% 34
TCH
#75 Hồ Minh Thành 779,53     11,91 | 1,55% 46
DL1
#76 Lương Trí Thìn 748,85     34,70 | 4,86% 42
DXG
Thanh Hóa
#77 Lê Thị Huệ 738,31     -9,65 | -1,29% -
VIB
#78 Nguyễn Thị Nhất Thảo 726,50     -9,50 | -1,29% -
VIB
#79 Trương Viết Vũ 718,52     12,00 | 1,70% 50 TP Hồ Chí Minh
#80 Võ Thành Đàng 713,95     7,00 | 0,99% 64
QNS
#81 Đỗ Xuân Thụ 685,37     -8,96 | -1,29% -
VIB
#82 Nguyễn Ngọc Hải 673,18     12,69 | 1,92% -
REE
#83 Lưu Văn Sơn 670,25     -6,77 | -1,00% 57
HDB
Tiền Giang
#84 Nguyễn Bá Dương 655,18     3,98 | 0,61% 59
CTD
Tỉnh Nam Định-Việt Nam
#85 Đinh Anh Huân 633,00     4,23 | 0,67% 38
MWG
Lâm Đồng
#86 Nguyễn Sơn 631,94 -
SQC
#87 Nguyễn Thanh Hùng 621,92 51
VJC
#88 Trần Phương Ngọc Giao 618,86     24,29 | 4,09% -
PNJ
#89 Phan Quang Đăng 603,78     0,58 | 0,10% -
SDI
#90 Đặng Thị thu Hà 597,59     -7,81 | -1,29% -
VIB
#91 Lê Thanh Thuấn 593,54     -7,25 | -1,21% 60 Thanh Hóa
#92 Madhur Maini 592,48     11,88 | 2,05% 45
MSN
#93 Đỗ Quỳnh Ngân 585,00     14,00 | 2,45% -
VPB
#94 Phạm Thị Thanh Hương 581,08     -1,08 | -0,19% -
VCS
#95 Đào Hữu Huyền 572,49 62
#96 Trần Minh Hoàng 565,65     6,33 | 1,13% -
ACB
Tiền Giang
#97 Trầm Khải Hòa 548,58     11,67 | 2,17% 30
STB
Trung Quốc
#98 Trịnh Văn Tuấn 548,01     -0,78 | -0,14% 56
PC1
#99 Đặng Thu Thủy 539,82     6,04 | 1,13% 63
ACB
#100 Ninh Quốc Cường 537,65     -1,00 | -0,19% -
VCS
next