#21 Võ Thành Đàng 1.075,15     6,05 | 0,57% 63
QNS
#22 Trần Tuấn Dương 992,73     -5,07 | -0,51% 54
HPG
Nam Định
#23 Nguyễn Mạnh Tuấn 975,96     -4,99 | -0,51% 55
HPG
Hà Nội
#24 Đinh Anh Huân 881,87     0,53 | 0,06% 37
MWG
Lâm Đồng
#25 Cao Thị Ngọc Dung 876,07     -10,96 | -1,24% 60
PNJ
Quảng Ngãi
#26 Nguyễn Thanh Nghĩa 865,39     0,03 | 0% 54 Bình Định
#27 Nguyễn Thị Như Loan 853,09     55,04 | 6,90% -
QCG
#28 Nguyễn Đức Kiên 802,30     13,89 | 1,76% 53
ACB
Hà Nội
#29 Bùi Quang Ngọc 790,95     -1,70 | -0,22% 61
FPT
Hưng Yên
#30 Lê Viết Hải 752,69     -7,20 | -0,95% 59
HBC
Thừa Thiên Huế
#31 Nguyễn Bá Dương 738,07     -3,98 | -0,54% 58
CTD
Nam Định
#32 Doãn Gia Cường 733,87     -3,75 | -0,51% 54
HPG
Hà Nội
#33 Nguyễn Ngọc Quang 733,87     -3,75 | -0,51% 57
HPG
Hà Nội
#34 Lê Thị Thúy Hải 730,56     2,91 | 0,40% -
NTP
#35 Lê Thanh Thuấn 717,14     -1,12 | -0,16% 59 Thanh Hóa
#36 Nguyễn Trọng Thông 687,23     -1,21 | -0,18% 64
HDG
Hà Tĩnh
#37 Trầm Trọng Ngân 673,06     -5,47 | -0,81% 36
STB
Trung Quốc
#38 Trần Hùng Huy 664,63     11,51 | 1,76% 39
ACB
Tiền Giang
#39 Nguyễn Thị Mai Thanh 638,21     18,17 | 2,93% 65
REE
Tây Ninh
#40 Nguyễn Đức Tài 614,81     0,37 | 0,06% 48
MWG
Nam Định
next