#51 Lê Thúy Hương 904,16     8,67 | 0,97% -
GMD
#52 Nguyễn Hồng Nam 882,14     -3,92 | -0,44% 50 Thanh Hóa
#53 Phan Thu Hương 877,35     -12,80 | -1,44% -
VIC
#54 Lê Phước Vũ 858,90     -1,85 | -0,21% 54
HSG
Quảng Nam
#55 Nguyễn Bá Dương 848,83     1,81 | 0,21% 58
CTD
Nam Định
#56 Nguyễn Thị Mai Thanh 848,29     26,12 | 3,18% 65
REE
Tây Ninh
#57 Nguyễn Trọng Thông 842,10     14,52 | 1,75% 64
HDG
Hà Tĩnh
#58 Lê Thị Thúy Hải 801,48     -4,86 | -0,60% -
NTP
#59 Trần Phương Ngọc Giao 788,95     0,64 | 0,08% -
PNJ
#60 Mai Kiều Liên 756,09     -4,11 | -0,54% 64
VNM
Cần Thơ
#61 Dương Công Minh 741,97     -6,06 | -0,81% 57
STB
Bắc Ninh
#62 Trương Thị Thanh Thanh 741,30     -2,58 | -0,35% 66
FPT
Quảng Nam
#63 Đinh Anh Huân 720,71     -2,11 | -0,29% 37
MWG
Lâm Đồng
#64 Đào Hữu Huyền 694,30     2,88 | 0,42% 61
#65 Trương Viết Vũ 690,13     0,83 | 0,12% 49 TP Hồ Chí Minh
#66 Lê Viết Hải 683,61     -12,95 | -1,86% 59
HBC
Thừa Thiên Huế
#67 Đỗ Xuân Hoàng 678,77     -22,53 | -3,21% 49
VIB
#68 Đặng Khắc Vỹ 678,73     -22,53 | -3,21% 49
VIB
Nghệ An
#69 Trần Thị Thảo Hiền 673,35     -22,35 | -3,21% -
VIB
#70 Nguyễn Xuân Quang 671,52     3,66 | 0,55% 57
NLG
Bình Thuận
#71 Trầm Trọng Ngân 670,32     -5,47 | -0,81% 36
STB
Trung Quốc
#72 Đặng Thu Hà 670,03     -5,96 | -0,88% -
ACB
#73 Nguyễn Quốc Thành 669,32     -9,76 | -1,44% 48
VIC
#74 Đặng Quang Tuấn 666,59     -22,13 | -3,21% -
VIB
#75 Võ Thành Đàng 665,16     -18,16 | -2,66% 63
QNS
#76 Dương Ngọc Minh 642,92     8,69 | 1,37% 61
HVG
TP Hồ Chí Minh
#77 Phạm Thị Thanh Hương 617,37     2,71 | 0,44% -
VCS
#78 Lê Thanh Thuấn 613,13     -2,12 | -0,35% 59 Thanh Hóa
#79 Trịnh Văn Tuấn 611,52     26,66 | 4,56% 55
PC1
#80 Phạm Thị Tuyết Mai 588,89     -8,59 | -1,44% -
VIC
#81 Lê Thị Huệ 581,48     -19,30 | -3,21% -
VIB
#82 Nguyễn Thị Nhất Thảo 572,18     -18,99 | -3,21% -
VIB
#83 Ninh Quốc Cường 571,22     2,51 | 0,44% -
VCS
#84 Đặng Huỳnh Ức My 565,61     6,88 | 1,23% 36
SBT
TP Hồ Chí Minh
#85 Trần Mộng Hùng 556,85     -4,96 | -0,88% 64
ACB
Tiền Giang
#86 Đỗ Xuân Thụ 539,79     -17,92 | -3,21% -
VIB
#87 Trần Phương Ngọc Thảo 515,90     0,42 | 0,08% -
PNJ
#88 Đặng Quốc Dũng 506,02     -3,07 | -0,60% 49
NTP
Hà Nội
#89 Nguyễn Ngọc Huyền My 504,13     7,88 | 1,59% -
QCG
#90 Trầm Bê 501,93     0,16 | 0,03% 58
#91 Hồ Minh Quang 499,97     1,34 | 0,27% 47
NKG
Quảng Ngãi
#92 Đỗ Văn Bình 497,70     4,74 | 0,96% 57
SJS
#93 Phan Quang Đăng 475,60     -10,44 | -2,15% -
SDI
#94 Đặng Thị Thu Hà 470,65     -15,62 | -3,21% -
VIB
#95 Hoàng Kim Cường 467,51     7,95 | 1,73% 60
HT1
Tp. Hồ Chí Minh
#96 Hồ Xuân Năng 460,08     2,02 | 0,44% 53
VCS
#97 Phạm Thúy Lan Anh 445,76     0,36 | 0,08% -
PNJ
#98 Nguyễn Xuân Đoài 435,65     -1,28 | -0,29% -
MWG
#99 Lương Trí Thìn 430,95     16,79 | 4,05% 41
DXG
Thanh Hóa
#100 Madhur Maini 422,26 44
MSN
Ấn Độ
next