#21 Võ Thành Đàng 1.093,30     6,05 | 0,56% 63
QNS
#22 Trần Tuấn Dương 970,74     6,76 | 0,70% 54
HPG
Nam Định
#23 Nguyễn Mạnh Tuấn 954,35     6,65 | 0,70% 55
HPG
Hà Nội
#24 Đinh Anh Huân 891,38     1,06 | 0,12% 37
MWG
Lâm Đồng
#25 Nguyễn Đức Kiên 864,82     -3,47 | -0,40% 53
ACB
Hà Nội
#26 Nguyễn Thanh Nghĩa 842,29     2,92 | 0,35% 54 Bình Định
#27 Bùi Quang Ngọc 813,11     -5,11 | -0,63% 61
FPT
Hưng Yên
#28 Lê Viết Hải 800,19     1,44 | 0,18% 59
HBC
Thừa Thiên Huế
#29 Nguyễn Bá Dương 745,67     9,05 | 1,23% 58
CTD
Nam Định
#30 Lê Thanh Thuấn 744,70     2,30 | 0,31% 59 Thanh Hóa
#31 Cao Thị Ngọc Dung 743,52     1,00 | 0,13% 60
PNJ
Quảng Ngãi
#32 Doãn Gia Cường 717,62     5,00 | 0,70% 54
HPG
Hà Nội
#33 Nguyễn Ngọc Quang 717,62     5,00 | 0,70% 57
HPG
Hà Nội
#34 Trần Hùng Huy 716,42     -2,88 | -0,40% 39
ACB
Tiền Giang
#35 Lê Thị Thúy Hải 709,19     1,94 | 0,27% -
NTP
#36 Đào Hữu Huyền 702,56     9,96 | 1,44% -
#37 Nguyễn Trọng Thông 694,49     16,94 | 2,50% 64
HDG
Hà Tĩnh
#38 Trầm Trọng Ngân 623,81 36 Trung Quốc
#39 Nguyễn Đức Tài 621,44     0,74 | 0,12% 48
MWG
Nam Định
#40 Trịnh Văn Tuấn 619,36     -17,25 | -2,71% 55
PC1
next