| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#580 Lô Hải Yến Ngọc

Giá trị tài sản hiện tại

49,33 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 15:33 ngày 24/01/2018

Danh sách tài sản VPB : 1.001.660 CP (0%)

Bà Lô Hải Yến Ngọc là chị ruột của ông Lô Bằng Giang, Phó chủ tịch HĐQT VPBank. Bà Ngọc hiện nắm giữ 1 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 0,071% vốn điều lệ ngân hàng.
Ông Lô Bằng Giang hiện chỉ đang nắm gần 1,9 triệu cổ phần VPB, tương đương 0,134% vốn điều lệ. Tuy nhiên, những người có liên quan lại nắm một lượng lớn cổ phiếu ngân hàng.
Mẹ đẻ ông Giang, bà Lý Thị Thu Hà đang nắm tới gần 64,6 triệu cổ phần, tương đương 4,593% vốn. Vợ ông Giang là bà Nguyễn Thu Thuỷ cũng đang nắm 46,5 triệu đơn vị, tương đương 3,311% vốn điều lệ ngân hàng.
Theo đó, tổng số cổ phần mà ông Giang và những người liên quan đang nắm giữ lên tới 114 triệu đơn vị, tương đương 8,109% vốn. Tổng giá trị số cổ phiếu ước tính đạt hơn 4,4 nghìn tỷ đồng.

Tổng tài sản người liên quan 98,15 tỷ đồng

Chat với BizLIVE