| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#137 Nguyễn Thúy Lan

Giá trị tài sản hiện tại

357,56 Tỷ VNĐ

-2,61 Tỷ VNĐ | -0,72%

Cập nhật lúc 14:52 ngày 24/01/2018

Danh sách tài sản ACB : 8.699.750 CP (0,8%)

Bà Nguyễn Thúy Hương và bà Nguyễn Thúy Lan là hai em gái của ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên).
Hiện cả hai em gái của ông Kiên đều nắm giữ số cổ phần ACB bằng nhau là 8.699.750 cổ phiếu.

Tổng tài sản người liên quan 1.427,47 tỷ đồng

Chat với BizLIVE