| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#2698 Trần Thị Lam Phương

Giá trị tài sản hiện tại

4,98 Tỷ VNĐ

0,15 Tỷ VNĐ | 3,16%

Cập nhật lúc 14:50 ngày 23/02/2018

Danh sách tài sản TV2 : 25.846 CP (0,4%)

Tổng tài sản người liên quan 0,65 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2)

Sở hữu25.846 cổ phiếu

Giá trị tài sản4,98 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

Thống kê toàn cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam - market.BizLIVE.vn
NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Việt Cường

4,64 tỷ VNĐ       -49,83%

Nguyễn Hồng Hiệp

24,39 tỷ VNĐ       0%

Hồ Duy Đạt

1,53 tỷ VNĐ       4,83%

Nguyễn Văn Tiến

12,79 tỷ VNĐ       -0,08%

Ngô Văn Lui

0,49 tỷ VNĐ       -91,34%

Chat với BizLIVE