| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#3280 Trần Thị Lam Phương

Giá trị tài sản hiện tại

2,79 Tỷ VNĐ

-0,02 Tỷ VNĐ | -0,69%

Cập nhật lúc 10:40 ngày 24/11/2017

Danh sách tài sản TV2 : 19.246 CP (0,3%)

Tổng tài sản người liên quan 0,49 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2)

Sở hữu19.246 cổ phiếu

Giá trị tài sản2,79 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Thanh Đông

     7,16 tỷ VNĐ | 0,22%

Nguyễn Phạm Việt Nghĩa

     0,06 tỷ VNĐ | 0%

Nguyễn Đức Khang

     3,07 tỷ VNĐ | 0%

Ma Anh

     0,74 tỷ VNĐ | 0%

Nguyễn Hùng Cường

     0 tỷ VNĐ | 1,45%

Chat với BizLIVE