| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

NGƯỜI GIÀU NHẤT SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMPhương pháp xếp hạng

  VỊ TRÍ HỌ TÊN TÀI SẢN (TỶ ĐỒNG) THAY ĐỔI TUỔI SỞ HỮU QUÊ QUÁN
#1 Phạm Nhật Vượng 187.996,68 51
VIC
#2 Phạm Thu Hương 32.417,84 -
VIC
#3 Nguyễn Thị Phương Thảo 26.633,00     106,19 | 0,40% 49 Hà Nội
#4 Trịnh Văn Quyết 24.102,06     -750,52 | -3,02% 44 Vĩnh Phúc
#5 Phạm Thúy Hằng 21.649,88 -
VIC
#6 Bùi Thành Nhơn 19.859,59     -134,64 | -0,67% 61
NVL
Đồng Tháp
#7 Trần Đình Long 12.553,23     38,16 | 0,30% 58
HPG
Hải Dương
#8 Nguyễn Văn Đạt 7.257,71     -29,87 | -0,41% 49
PDR
Quảng Ngãi
#9 Vũ Thị Hiền 5.090,66     15,47 | 0,30% -
HPG
#10 Đặng Thành Tâm 4.932,51     1,27 | 0,03% 55 ... TP Hồ Chí Minh
#11 Bùi Cao Nhật Quân 4.270,72     -28,95 | -0,67% 37
NVL
Đồng Tháp
#12 Nguyễn Hoàng Yến 3.961,27     137,29 | 3,59% 56 Hà Nam Ninh
#13 Trương Thị Lệ Khanh 3.640,91     55,41 | 1,55% 58
VHC
An Giang
#14 Đoàn Nguyên Đức 3.355,20     -6,51 | -0,19% 56
HAG
#15 Đỗ Hữu Hạ 3.264,70 64 Hải Phòng
#16 Nguyễn Đức Tài 2.427,09     -2,75 | -0,11% 50
MWG
Nam Định
#17 Hoàng Anh Minh 2.375,40     25,00 | 1,06% -
VPB
#18 Vũ Thị Quyên 2.293,32     24,14 | 1,06% -
VPB
#19 Trần Hùng Huy 2.219,07     7,55 | 0,34% 41
ACB
Tiền Giang
#20 Chu Thị Bình 2.195,26     -31,51 | -1,42% 55
MPC
Thái Bình
#21 Kim Ngọc Cẩm Ly 2.016,87     21,23 | 1,06% -
VPB
#22 Lê Văn Quang 2.006,22     -28,80 | -1,42% 61
MPC
Hải Phòng
#23 Lý Thị Thu Hà 1.985,36     20,90 | 1,06% -
VPB
#24 Nguyễn Duy Hưng 1.804,16     -1,23 | -0,07% 57 ...
#25 Đặng Huỳnh Ức My 1.771,10     -4,85 | -0,27% 38
SBT
#26 Doãn Tới 1.681,54     -56,91 | -3,27% 65
ANV
Tỉnh Thanh Hóa-Việt Nam
#27 Nguyễn Việt Cường 1.642,13     30,27 | 1,88% 43
KOS
#28 Trương Gia Bình 1.500,58     21,25 | 1,44% 63
FPT
Đà Nẵng
#29 Nguyễn Như Pho 1.471,46     -9,98 | -0,67% -
NVL
#30 Nguyễn Thu Thủy 1.430,99     15,06 | 1,06% -
VPB
#31 Lê Thanh Liêm 1.428,18     -9,68 | -0,67% -
NVL
#32 Phạm Hồng Linh 1.425,41 -
VIC
#33 Phan Thu Hương 1.367,23 -
VIC
#34 Trần Tuấn Dương 1.335,36     4,06 | 0,30% 56
HPG
Nam Định
#35 Ngô Chí Dũng 1.334,89     14,05 | 1,06% 51
VPB
Bắc Giang
#36 Nguyễn Mạnh Tuấn 1.312,81     3,99 | 0,30% 57
HPG
#37 Trần Lê Quân 1.277,90     -1,45 | -0,11% 59
MWG
Quảng Nam
#38 Nguyễn Quốc Thành 1.262,07 -
VIC
#39 Nguyễn Thanh Nghĩa 1.230,64     1,21 | 0,10% 56 Bình Định
#40 Trần Ngọc Lan 1.210,79     12,75 | 1,06% -
VPB
#41 Nguyễn Thanh Hùng 1.166,99     4,91 | 0,42% 52
VJC
#42 Phạm Văn Đẩu 1.148,15     -2,09 | -0,18% 46 Tiền Giang
#43 Đặng Ngọc Lan 1.132,28     3,85 | 0,34% 47
ACB
#44 Lê Việt Anh 1.124,21     11,83 | 1,06% -
VPB
#45 Nguyễn Phương Hoa 1.121,87     11,81 | 1,06% -
VPB
#46 Trầm Trọng Ngân 1.074,65     8,92 | 0,84% -
STB
#47 Cao Thị Ngọc Dung 1.060,46     -15,95 | -1,48% 62
PNJ
Tỉnh Quảng Ngãi-Việt Nam
#48 Đào Hữu Huyền 1.036,79     -3,31 | -0,32% 63
DGC
#49 Nguyễn Đức Kiên 1.021,11     3,47 | 0,34% 55
ACB
Hà Nội
#50 Doãn Gia Cường 987,16     3,00 | 0,30% -
HPG

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE