| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

NGƯỜI GIÀU NHẤT SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMPhương pháp xếp hạng

  VỊ TRÍ HỌ TÊN TÀI SẢN (TỶ ĐỒNG) THAY ĐỔI TUỔI SỞ HỮU QUÊ QUÁN
#1 Phạm Nhật Vượng 74.062,04     144,79 | 0,20% 50
VIC
#2 Nguyễn Thị Phương Thảo 26.735,91     326,90 | 1,24% 48 Hà Nội
#3 Bùi Thành Nhơn 22.047,51     100,98 | 0,46% 60
NVL
Đồng Tháp
#4 Trịnh Văn Quyết 15.121,66     -53,83 | -0,35% 43 Vĩnh Phúc
#5 Trần Đình Long 14.384,70     76,31 | 0,53% 57
HPG
Hải Dương
#6 Phạm Thu Hương 12.771,14     24,97 | 0,20% -
VIC
#7 Phạm Thúy Hằng 8.529,05     16,67 | 0,20% -
VIC
#8 Nguyễn Văn Đạt 7.616,11     104,53 | 1,39% 48
PDR
Quảng Ngãi
#9 Vũ Thị Hiền 5.833,37     30,95 | 0,53% -
HPG
#10 Bùi Cao Nhật Quân 4.741,22     21,72 | 0,46% 36
NVL
Đồng Tháp
#11 Đặng Thành Tâm 4.738,13     -3,28 | -0,07% 54 ... TP Hồ Chí Minh
#12 Đỗ Hữu Hạ 4.365,97     158,49 | 3,77% 63 Hải Phòng
#13 Đoàn Nguyên Đức 4.345,48     -19,54 | -0,45% 55
HAG
#14 Nguyễn Hoàng Yến 3.830,16     -17,12 | -0,45% 55 Hà Nam Ninh
#15 Nguyễn Đức Tài 3.249,88     -22,01 | -0,67% 49
MWG
Nam Định
#16 Trương Thị Lệ Khanh 2.912,73     11,87 | 0,41% 57
VHC
An Giang
#17 Trần Hùng Huy 2.445,86 40
ACB
Tiền Giang
#18 Hoàng Anh Minh 1.895,62     -36,45 | -1,89% -
VPB
#19 Nguyễn Duy Hưng 1.876,80     -4,77 | -0,25% 56 ...
#20 Ngô Chí Dũng 1.826,69     -35,13 | -1,89% 50
VPB
Bắc Giang
#21 Vũ Thị Quyên 1.730,49     -33,28 | -1,89% -
VPB
#22 Kim Ngọc Cẩm Ly 1.724,43     -33,16 | -1,89% -
VPB
#23 Trần Lê Quân 1.711,11     -11,59 | -0,67% 58
MWG
Quảng Nam
#24 Lý Thị Thu Hà 1.678,94     -32,29 | -1,89% -
VPB
#25 Trần Ngọc Lan 1.656,87     -31,86 | -1,89% -
VPB
#26 Nguyễn Như Pho 1.633,57     7,48 | 0,46% -
NVL
#27 Lê Thanh Liêm 1.585,53     7,26 | 0,46% -
NVL
#28 Nguyễn Việt Cường 1.554,27     16,53 | 1,08% 42
KOS
#29 Lê Việt Anh 1.538,39     -29,58 | -1,89% -
VPB
#30 Nguyễn Phương Hoa 1.535,19     -29,52 | -1,89% -
VPB
#31 Trần Tuấn Dương 1.530,19     8,12 | 0,53% 55
HPG
Nam Định
#32 Phạm Văn Đẩu 1.520,71     -31,55 | -2,03% 45 Tiền Giang
#33 Nguyễn Mạnh Tuấn 1.504,34     7,98 | 0,53% 56
HPG
#34 Trương Gia Bình 1.422,11     16,35 | 1,16% 62
FPT
Đà Nẵng
#35 Đặng Ngọc Lan 1.417,28 46
ACB
#36 Trần Mộng Hùng 1.404,66 65
ACB
Tiền Giang
#37 Tô Hải 1.380,91     -2,36 | -0,17% 45 ... Thái Bình
#38 Nguyễn Đức Kiên 1.278,12 54
ACB
Hà Nội
#39 Nguyễn Thanh Nghĩa 1.277,66     1,47 | 0,12% 55 Bình Định
#40 Trần Lệ Nguyên 1.230,41     -13,94 | -1,12% 50 ... Trung Quốc
#41 Lê Viết Hải 1.226,61     -22,20 | -1,78% 60
HBC
Thừa Thiên Huế
#42 Nguyễn Thu Thủy 1.210,13     -23,27 | -1,89% -
VPB
#43 Phan Thu Hương 1.190,36     2,33 | 0,20% -
VIC
#44 Doãn Gia Cường 1.131,18     6,00 | 0,53% -
HPG
#45 Nguyễn Ngọc Quang 1.131,18     6,00 | 0,53% -
HPG
#46 Lê Thị Ngọc Diệp 1.115,93     -4,00 | -0,36% 39
#47 Bùi Pháp 1.054,61     10,55 | 1,01% 56
#48 Phạm Hồng Linh 1.025,63     2,01 | 0,20% -
VIC
#49 Doãn Tới 1.012,91     19,92 | 2,01% 64
ANV
Tỉnh Thanh Hóa-Việt Nam
#50 Trần Huy Thanh Tùng 1.009,22     -6,84 | -0,67% 48
MWG
Hà Nam

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE