| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

NGƯỜI GIÀU NHẤT SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMPhương pháp xếp hạng

  VỊ TRÍ HỌ TÊN TÀI SẢN (TỶ ĐỒNG) THAY ĐỔI TUỔI SỞ HỮU QUÊ QUÁN
#1 Phạm Nhật Vượng 185.436,73     3.039,95 | 1,67% 51
VIC
#2 Phạm Thu Hương 31.976,41     524,20 | 1,67% -
VIC
#3 Nguyễn Thị Phương Thảo 26.753,62     332,96 | 1,26% 49 Hà Nội
#4 Trịnh Văn Quyết 22.489,92     -105,11 | -0,47% 44 Vĩnh Phúc
#5 Phạm Thúy Hằng 21.355,07     350,08 | 1,67% -
VIC
#6 Bùi Thành Nhơn 19.321,02     201,96 | 1,06% 61
NVL
Đồng Tháp
#7 Trần Đình Long 9.100,14     305,25 | 3,47% 58
HPG
Hải Dương
#8 Nguyễn Văn Đạt 7.526,51     89,60 | 1,20% 49
PDR
Quảng Ngãi
#9 Đặng Thành Tâm 4.966,36     0,48 | 0,01% 55 ... TP Hồ Chí Minh
#10 Bùi Cao Nhật Quân 4.231,08     44,23 | 1,06% 37
NVL
Đồng Tháp
#11 Vũ Thị Hiền 3.690,34     123,79 | 3,47% -
HPG
#12 Nguyễn Hoàng Yến 3.602,49     33,93 | 0,95% 56 Hà Nam Ninh
#13 Trương Thị Lệ Khanh 3.423,25     59,36 | 1,76% 58
VHC
An Giang
#14 Đoàn Nguyên Đức 3.355,20     117,27 | 3,62% 56
HAG
#15 Đỗ Hữu Hạ 3.142,05     -143,83 | -4,38% 64 Hải Phòng
#16 Nguyễn Đức Tài 2.438,10     8,26 | 0,34% 50
MWG
Nam Định
#17 Hoàng Anh Minh 2.319,14     12,50 | 0,54% -
VPB
#18 Vũ Thị Quyên 2.239,00     12,07 | 0,54% -
VPB
#19 Trần Hùng Huy 2.181,33 41
ACB
Tiền Giang
#20 Kim Ngọc Cẩm Ly 1.969,10     10,62 | 0,54% -
VPB
#21 Lý Thị Thu Hà 1.938,34     10,45 | 0,54% -
VPB
#22 Nguyễn Việt Cường 1.717,80     -22,70 | -1,30% 43
KOS
#23 Nguyễn Duy Hưng 1.700,60     21,37 | 1,27% 57 ...
#24 Chu Thị Bình 1.680,58     -26,26 | -1,54% 55
MPC
Thái Bình
#25 Đặng Huỳnh Ức My 1.669,21 38
SBT
#26 Tô Như Toàn 1.662,00     2,00 | 0,12% 48
VPI
Hà Nội
#27 Lê Văn Quang 1.535,87     -24,00 | -1,54% 61
MPC
Hải Phòng
#28 Doãn Tới 1.525,05     25,61 | 1,71% 65
ANV
Tỉnh Thanh Hóa-Việt Nam
#29 Trương Gia Bình 1.459,71     19,62 | 1,36% 63
FPT
Đà Nẵng
#30 Nguyễn Như Pho 1.431,55     14,96 | 1,06% -
NVL
#31 Phạm Hồng Linh 1.406,00     23,05 | 1,67% -
VIC
#32 Nguyễn Thu Thủy 1.397,10     7,53 | 0,54% -
VPB
#33 Lê Thanh Liêm 1.389,45     14,52 | 1,06% -
NVL
#34 Phan Thu Hương 1.348,61     22,11 | 1,67% -
VIC
#35 Ngô Chí Dũng 1.303,27     7,03 | 0,54% 51
VPB
Bắc Giang
#36 Trần Lê Quân 1.283,69     4,35 | 0,34% 59
MWG
Quảng Nam
#37 Nguyễn Quốc Thành 1.244,88     20,41 | 1,67% -
VIC
#38 Trần Ngọc Lan 1.182,11     6,37 | 0,54% -
VPB
#39 Nguyễn Thanh Hùng 1.173,87     14,73 | 1,27% 52
VJC
#40 Đặng Ngọc Lan 1.113,02 47
ACB
#41 Phạm Văn Đẩu 1.112,32     10,61 | 0,96% 46 Tiền Giang
#42 Lê Việt Anh 1.097,58     5,92 | 0,54% -
VPB
#43 Nguyễn Phương Hoa 1.095,30     5,90 | 0,54% -
VPB
#44 Trầm Trọng Ngân 1.007,76     8,92 | 0,89% -
STB
#45 Nguyễn Đức Kiên 1.003,74 55
ACB
Hà Nội
#46 Trần Tuấn Dương 968,04     32,47 | 3,47% 56
HPG
Nam Định
#47 Nguyễn Mạnh Tuấn 951,69     31,92 | 3,47% 57
HPG
#48 Đào Hữu Huyền 944,04     -3,31 | -0,35% 63
DGC
#49 Bùi Pháp 888,24     4,79 | 0,54% 57
#50 Lê Viết Hải 853,32     2,79 | 0,33% 61
HBC
Thừa Thiên Huế

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE