| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

NGƯỜI GIÀU NHẤT SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMPhương pháp xếp hạng

  VỊ TRÍ HỌ TÊN TÀI SẢN (TỶ ĐỒNG) THAY ĐỔI TUỔI SỞ HỮU QUÊ QUÁN
#1 Phạm Nhật Vượng 73.989,65     144,79 | 0,20% 51
VIC
#2 Nguyễn Thị Phương Thảo 20.458,75     -43,36 | -0,21% 49 Hà Nội
#3 Bùi Thành Nhơn 19.186,38     67,32 | 0,35% 61
NVL
Đồng Tháp
#4 Trịnh Văn Quyết 12.852,11     -62,24 | -0,48% 44 Vĩnh Phúc
#5 Phạm Thu Hương 12.758,65     24,97 | 0,20% -
VIC
#6 Trần Đình Long 11.141,47     114,47 | 1,04% 58
HPG
Hải Dương
#7 Phạm Thúy Hằng 8.520,72     16,67 | 0,20% -
VIC
#8 Nguyễn Văn Đạt 7.616,11     -29,87 | -0,39% 49
PDR
Quảng Ngãi
#9 Đặng Thành Tâm 4.889,29     -9,36 | -0,19% 55 ... TP Hồ Chí Minh
#10 Vũ Thị Hiền 4.518,16     46,42 | 1,04% -
HPG
#11 Bùi Cao Nhật Quân 4.125,95     14,48 | 0,35% 37
NVL
Đồng Tháp
#12 Trương Thị Lệ Khanh 3.712,15     31,66 | 0,86% 58
VHC
An Giang
#13 Nguyễn Hoàng Yến 3.467,78     33,90 | 0,99% 56 Hà Nam Ninh
#14 Đoàn Nguyên Đức 3.250,97     -26,06 | -0,80% 56
HAG
#15 Đỗ Hữu Hạ 2.703,02     99,09 | 3,81% 64 Hải Phòng
#16 Hoàng Anh Minh 2.406,66     31,26 | 1,32% -
VPB
#17 Chu Thị Bình 2.331,81     136,55 | 6,22% 55
MPC
Thái Bình
#18 Vũ Thị Quyên 2.323,49     30,18 | 1,32% -
VPB
#19 Nguyễn Đức Tài 2.322,52     -24,77 | -1,06% 50
MWG
Nam Định
#20 Lê Văn Quang 2.131,01     124,79 | 6,22% 61
MPC
Hải Phòng
#21 Nguyễn Việt Cường 2.000,72     49,60 | 2,54% 43
KOS
#22 Đặng Huỳnh Ức My 1.902,12     -14,56 | -0,76% 38
SBT
#23 Trần Hùng Huy 1.900,86     -19,94 | -1,04% 41
ACB
Tiền Giang
#24 Nguyễn Duy Hưng 1.773,89     -8,04 | -0,45% 57 ...
#25 Doãn Tới 1.502,29     -17,07 | -1,12% 65
ANV
Tỉnh Thanh Hóa-Việt Nam
#26 Nguyễn Như Pho 1.421,58     4,99 | 0,35% -
NVL
#27 Đào Hữu Huyền 1.394,53     3,31 | 0,24% 63
DGC
#28 Lê Thanh Liêm 1.379,77     4,84 | 0,35% -
NVL
#29 Trương Gia Bình 1.373,08 63
FPT
Đà Nẵng
#30 Ngô Chí Dũng 1.352,45     17,56 | 1,32% 51
VPB
Bắc Giang
#31 Kim Ngọc Cẩm Ly 1.276,74     16,58 | 1,32% -
VPB
#32 Lý Thị Thu Hà 1.243,06     16,14 | 1,32% -
VPB
#33 Phạm Văn Đẩu 1.232,36     8,42 | 0,69% 46 Tiền Giang
#34 Trần Ngọc Lan 1.226,72     15,93 | 1,32% -
VPB
#35 Trần Lê Quân 1.222,84     -13,04 | -1,06% 59
MWG
Quảng Nam
#36 Phan Thu Hương 1.189,20     2,33 | 0,20% -
VIC
#37 Trần Tuấn Dương 1.185,19     12,18 | 1,04% 56
HPG
Nam Định
#38 Nguyễn Mạnh Tuấn 1.165,17     11,97 | 1,04% 57
HPG
#39 Lê Việt Anh 1.139,00     14,79 | 1,32% -
VPB
#40 Nguyễn Phương Hoa 1.136,63     14,76 | 1,32% -
VPB
#41 Đặng Ngọc Lan 1.101,47     -11,55 | -1,04% 47
ACB
#42 Trần Mộng Hùng 1.091,66     -11,45 | -1,04% 66
ACB
Tiền Giang
#43 Nguyễn Thanh Nghĩa 1.070,64     0,04 | 0% 56 Bình Định
#44 Phạm Hồng Linh 1.024,63     2,01 | 0,20% -
VIC
#45 Trầm Trọng Ngân 1.003,31     4,46 | 0,45% -
STB
#46 Nguyễn Đức Kiên 993,32     -10,42 | -1,04% 55
ACB
Hà Nội
#47 Lê Thị Ngọc Diệp 943,91     -4,00 | -0,42% 40
ROS
#48 Bùi Pháp 919,59     -0,53 | -0,06% 57
#49 Tô Hải 914,04     -9,28 | -1,01% 46 ... Thái Bình
#50 Nguyễn Quốc Thành 907,22     1,78 | 0,20% -
VIC

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE