| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

NGƯỜI GIÀU NHẤT SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMPhương pháp xếp hạng

  VỊ TRÍ HỌ TÊN TÀI SẢN (TỶ ĐỒNG) THAY ĐỔI TUỔI SỞ HỮU QUÊ QUÁN
#1 Phạm Nhật Vượng 74.568,82     -2.461,50 | -3,20% 50
VIC
#2 Nguyễn Thị Phương Thảo 31.350,39     138,61 | 0,44% 48 Hà Nội
#3 Trịnh Văn Quyết 23.745,55     -599,32 | -2,46% 43 Vĩnh Phúc
#4 Trần Đình Long 19.726,50     457,87 | 2,38% 57
HPG
Hải Dương
#5 Phạm Thu Hương 12.858,53     -424,46 | -3,20% -
VIC
#6 Phạm Thúy Hằng 8.587,42     -283,47 | -3,20% -
VIC
#7 Bùi Thành Nhơn 7.314,93     -29,14 | -0,40% 60
NVL
Đồng Tháp
#8 Vũ Thị Hiền 5.714,01     132,63 | 2,38% -
HPG
#9 Đặng Thành Tâm 4.831,85     -38,37 | -0,79% 54 ... TP Hồ Chí Minh
#10 Đỗ Hữu Hạ 4.208,22     42,07 | 1,01% 63 Hải Phòng
#11 Nguyễn Văn Đạt 4.066,00     -6,79 | -0,17% 48
PDR
Quảng Ngãi
#12 Nguyễn Hoàng Yến 3.635,32     0,27 | 0,01% 55 Hà Nam Ninh
#13 Ngô Chí Dũng 3.168,60     7,03 | 0,22% 50
VPB
Bắc Giang
#14 Nguyễn Đức Tài 3.109,53     110,07 | 3,67% 49
MWG
Nam Định
#15 Hoàng Anh Minh 3.063,11     6,79 | 0,22% -
VPB
#16 Vũ Thị Quyên 3.001,73     6,66 | 0,22% -
VPB
#17 Kim Ngọc Cẩm Ly 2.991,23     6,63 | 0,22% -
VPB
#18 Lý Thị Thu Hà 2.912,32     6,46 | 0,22% -
VPB
#19 Trần Ngọc Lan 2.874,03     6,37 | 0,22% -
VPB
#20 Lê Việt Anh 2.668,52     5,92 | 0,22% -
VPB
#21 Nguyễn Phương Hoa 2.662,96     5,90 | 0,22% -
VPB
#22 Tô Hải 2.104,92     -58,29 | -2,69% 45 ... Thái Bình
#23 Nguyễn Thu Thủy 2.099,12     4,65 | 0,22% -
VPB
#24 Trần Tuấn Dương 2.098,43     48,71 | 2,38% 55
HPG
Nam Định
#25 Nguyễn Mạnh Tuấn 2.062,98     47,88 | 2,38% 56
HPG
#26 Trương Thị Lệ Khanh 1.994,59     15,83 | 0,80% 57
VHC
An Giang
#27 Trương Gia Bình 1.981,15     29,42 | 1,51% 62
FPT
Đà Nẵng
#28 Nguyễn Duy Hưng 1.959,87     58,15 | 3,06% 56 ...
#29 Cao Thị Ngọc Dung 1.784,04     20,93 | 1,19% 61
PNJ
Tỉnh Quảng Ngãi-Việt Nam
#30 Tô Như Toàn 1.744,00     24,00 | 1,40% 47
VPI
Hà Nội
#31 Trần Lê Quân 1.637,22     57,95 | 3,67% 58
MWG
Quảng Nam
#32 Đoàn Nguyên Đức 1.623,83     -16,24 | -0,99% 55
HAG
#33 Bùi Hải Quân 1.613,74     3,58 | 0,22% 50
VPB
Hà Nội
#34 Đặng Ngọc Lan 1.598,29     15,41 | 0,97% 46
ACB
#35 Phạm Văn Đẩu 1.597,78     -54,79 | -3,32% 45 Tiền Giang
#36 Bùi Cao Nhật Quân 1.573,04     -6,27 | -0,40% 36
NVL
Đồng Tháp
#37 Lê Thị Ngọc Diệp 1.555,44     -42,22 | -2,64% 39
#38 Doãn Gia Cường 1.551,25     36,01 | 2,38% -
HPG
#39 Nguyễn Ngọc Quang 1.551,25     36,01 | 2,38% -
HPG
#40 Nguyễn Thanh Nghĩa 1.483,14     -11,37 | -0,76% 55 Bình Định
#41 Nguyễn Đức Kiên 1.441,36     13,89 | 0,97% 54
ACB
Hà Nội
#42 Trần Lệ Nguyên 1.350,46     -11,72 | -0,86% 50 ... Trung Quốc
#43 Doãn Tới 1.325,89 64
ANV
Tỉnh Thanh Hóa-Việt Nam
#44 Trần Hùng Huy 1.313,44     12,66 | 0,97% 40
ACB
Tiền Giang
#45 Nguyễn Như Pho 1.251,99     -4,99 | -0,40% -
NVL
#46 Lê Thanh Liêm 1.215,17     -4,84 | -0,40% -
NVL
#47 Chu Thị Bình 1.205,78     22,72 | 1,92% 54
MPC
Thái Bình
#48 Phan Thu Hương 1.198,51     -39,56 | -3,20% -
VIC
#49 Lê Văn Quang 1.101,31     20,75 | 1,92% 60
MPC
Hải Phòng
#50 Bùi Quang Ngọc 1.100,23     16,34 | 1,51% 62
FPT
Tỉnh Hưng Yên-Việt Nam

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE