#51 Trầm Trọng Ngân 1.083,57     13,38 | 1,25% -
STB
#52 Bùi Pháp 1.069,95     20,04 | 1,91% 56
#53 Phạm Hồng Linh 1.032,65     -34,09 | -3,20% -
VIC
#54 Nguyễn Thị Như Loan 1.024,32     -5,10 | -0,50% -
QCG
#55 Đào Duy Tường 1.003,31     -34,60 | -3,33% 48
HDB
Hải Phòng
#56 Nguyễn Hữu Đặng 985,84     -33,99 | -3,33% 48
HDB
Long An
#57 Nguyễn Hồng Nam 972,01     35,83 | 3,83% 51
SSI
#58 Trần Huy Thanh Tùng 965,63     34,18 | 3,67% 48
MWG
Hà Nam
#59 Nguyễn Trọng Thông 963,09     19,36 | 2,05% 65
HDG
Hà Tĩnh
#60 Nguyễn Quốc Thành 914,32     -30,18 | -3,20% -
VIC
#61 Đỗ Xuân Hoàng 844,94     -5,63 | -0,66% 50
VIB
#62 Đặng Khắc Vỹ 844,89     -5,63 | -0,66% 50
VIB
Nghệ An
#63 Trần Thị Thảo Hiền 838,20     -5,59 | -0,66% -
VIB
#64 Đặng Quang Tuấn 829,78     -5,53 | -0,66% -
VIB
#65 Lê Viết Hải 829,30     -17,14 | -2,03% 60
HBC
Thừa Thiên Huế
#66 Nguyễn Thị Kim Xuân 797,83     -6,79 | -0,84% 63 Quảng Ngãi
#67 Nguyễn Xuân Quang 796,06     2,44 | 0,31% 58
NLG
#68 Nguyễn Thanh Hùng 794,78     4,91 | 0,62% 51
VJC
#69 Lê Thanh Thuấn 785,20     17,69 | 2,30% 60 Thanh Hóa
#70 Điêu Chính Hải Triều 781,32     27,66 | 3,67% 38
MWG
#71 Nguyễn Thị Mai Thanh 776,75     4,54 | 0,59% 66
REE
Tây Ninh
#72 Lương Trí Thìn 772,51     22,00 | 2,93% 42
DXG
Thanh Hóa
#73 Dương Công Minh 760,21     9,39 | 1,25% 58
STB
Bắc Ninh
#74 Trần Mộng Hùng 754,31     7,27 | 0,97% 65
ACB
Tiền Giang
#75 Lê Thị Huệ 723,83     -4,83 | -0,66% -
VIB
#76 Trương Viết Vũ 712,44     -0,07 | -0,01% 50 TP Hồ Chí Minh
#77 Nguyễn Thị Nhất Thảo 712,26     -4,75 | -0,66% -
VIB
#78 Mai Kiều Liên 687,84     21,79 | 3,27% 65
VNM
Cần Thơ
#79 Đoàn Văn Bình 680,40     32,40 | 5,00% 47
CEO
#80 Đỗ Xuân Thụ 671,93     -4,48 | -0,66% -
VIB
#81 Trần Phương Ngọc Giao 648,95     7,61 | 1,19% -
PNJ
#82 Lê Vỹ 648,07 60
PTB
Huyện Nghi Lộc-Tỉnh Nghệ An
#83 Hồ Minh Thành 646,77     17,02 | 2,70% 46
DL1
#84 Đào Hữu Huyền 633,41     -6,55 | -1,02% 62
#85 Nguyễn Sơn 631,94 -
SQC
#86 Trịnh Văn Tuấn 631,90     -10,19 | -1,59% 56
PC1
#87 Đinh Anh Huân 597,07     21,14 | 3,67% 38
MWG
Lâm Đồng
#88 Đặng Thị Thu Hà 585,87     -3,91 | -0,66% -
VIB
#89 Nguyễn Việt Cường 585,29     7,60 | 1,32% 42
KOS
#90 Nguyễn Ngọc Hải 578,46     3,38 | 0,59% -
REE
#91 Lê Thúy Hương 574,59     5,42 | 0,95% 54
GMD
#92 Lưu Văn Sơn 567,19     -19,56 | -3,33% 57
HDB
Tiền Giang
#93 Madhur Maini 560,81 45
MSN
#94 Đặng Huỳnh Ức My 552,90     3,25 | 0,59% 37
SBT
#95 Nguyễn Bá Dương 528,77     -25,29 | -4,56% 59
CTD
Nam Định
#96 Trần Minh Hoàng 525,15     5,06 | 0,97% -
ACB
Tiền Giang
#97 Võ Thành Đàng 501,93     2,38 | 0,48% 64
QNS
#98 Đặng Thu Thủy 501,18     4,83 | 0,97% 63
ACB
#99 Đỗ Hữu Hậu 498,22     5,45 | 1,10% 34
TCH
#100 Võ Thị Anh Quân 495,00     -13,75 | -2,70% -
VCI
next