#51 Trần Lệ Nguyên 1.076,01     -5,12 | -0,47% 50 ... Trung Quốc
#52 Trần Huy Thanh Tùng 1.069,03     -11,96 | -1,11% 48
MWG
Hà Nam
#53 Cao Thị Ngọc Dung 1.038,53     1,99 | 0,19% 61
PNJ
Tỉnh Quảng Ngãi-Việt Nam
#54 Lê Thị Ngọc Diệp 1.029,26     -2,67 | -0,26% 39
#55 Phạm Hồng Linh 993,55 -
VIC
#56 Đào Duy Tường 966,06     -17,30 | -1,76% 48
HDB
Hải Phòng
#57 Nguyễn Hữu Đặng 949,23     -17,00 | -1,76% 48
HDB
Long An
#58 Nguyễn Hồng Nam 939,29     -7,79 | -0,82% 51
SSI
#59 Bùi Pháp 919,76     2,20 | 0,24% 56
#60 Nguyễn Trọng Thông 895,34     -4,84 | -0,54% 65
HDG
Hà Tĩnh
#61 Nguyễn Quốc Thành 879,70 -
VIC
#62 Nguyễn Thị Như Loan 878,57 -
QCG
#63 Điêu Chính Hải Triều 864,98     -9,68 | -1,11% 38
MWG
#64 Bùi Hải Quân 855,17     3,58 | 0,42% 50
VPB
Hà Nội
#65 Dương Công Minh 841,55     -3,13 | -0,37% 58
STB
Bắc Ninh
#66 Đặng Thu Thủy 786,18 63
ACB
#67 Đỗ Xuân Hoàng 782,98     5,63 | 0,72% 50
VIB
#68 Đặng Khắc Vỹ 782,94     5,63 | 0,72% 50
VIB
Nghệ An
#69 Bùi Quang Ngọc 780,69     -10,89 | -1,38% 62
FPT
Tỉnh Hưng Yên-Việt Nam
#70 Nguyễn Thị Kim Xuân 774,17     1,86 | 0,24% 63 Quảng Ngãi
#71 Đặng Quang Tuấn 768,93     5,53 | 0,72% -
VIB
#72 Nguyễn Thị Mai Thanh 767,66     -11,36 | -1,46% 66
REE
Tây Ninh
#73 Trần Thị Thảo Hiền 762,83     5,49 | 0,72% -
VIB
#74 Nguyễn Xuân Quang 752,10     -4,88 | -0,65% 58
NLG
#75 Lương Trí Thìn 742,75     7,76 | 1,06% 42
DXG
Thanh Hóa
#76 Lê Thị Huệ 670,75     4,83 | 0,72% -
VIB
#77 Đặng Huỳnh Ức My 666,73     8,13 | 1,23% 37
SBT
#78 Lê Thanh Thuấn 665,85     -7,84 | -1,16% 60 Thanh Hóa
#79 Đinh Anh Huân 661,00     -7,40 | -1,11% 38
MWG
Lâm Đồng
#80 Nguyễn Thị Nhất Thảo 660,02     4,75 | 0,72% -
VIB
#81 Đỗ Xuân Thụ 622,66     4,48 | 0,72% -
VIB
#82 Nguyễn Sơn 616,89 -
SQC
#83 Trương Viết Vũ 611,67     -4,29 | -0,70% 50 TP Hồ Chí Minh
#84 Lê Thúy Hương 594,10     5,42 | 0,92% 54
GMD
#85 Nguyễn Bá Dương 591,99     -5,75 | -0,96% 59
CTD
Nam Định
#86 Nguyễn Thanh Hùng 589,39     -20,09 | -3,30% 51
VJC
#87 Nguyễn Ngọc Hải 571,70     -8,46 | -1,46% -
REE
#88 Trần Phương Ngọc Giao 566,65     1,09 | 0,19% -
PNJ
#89 Lê Vỹ 566,39 60
PTB
Huyện Nghi Lộc-Tỉnh Nghệ An
#90 Hồ Minh Thành 561,67     3,40 | 0,61% 46
DL1
#91 Dương Ngọc Minh 556,04     13,90 | 2,56% 62
HVG
Thành phố Hồ Chí Minh-Việt Nam
#92 Lưu Văn Sơn 546,13     -9,78 | -1,76% 57
HDB
Tiền Giang
#93 Đặng Thị Thu Hà 542,91     3,91 | 0,72% -
VIB
#94 Đoàn Văn Bình 534,60     20,25 | 3,94% 47
CEO
#95 Madhur Maini 534,42     5,28 | 1,00% 45
MSN
#96 Lê Thị Thúy Hải 526,93     -31,48 | -5,64% -
NTP
#97 Phạm Thu 523,41     17,04 | 3,37% 69
SGR
#98 Mai Kiều Liên 521,33     3,29 | 0,63% 65
VNM
Cần Thơ
#99 Võ Thành Đàng 519,77     -7,14 | -1,35% 64
QNS
#100 Trịnh Văn Tuấn 517,75     -8,15 | -1,55% 56
PC1
next