#51 Nguyễn Thu Thủy 984,40     -2,33 | -0,24% -
VPB
#52 Doãn Gia Cường 966,16     15,00 | 1,58% -
HPG
#53 Nguyễn Ngọc Quang 966,16     15,00 | 1,58% -
HPG
#54 Bùi Pháp 919,21 57
#55 Tô Hải 919,02     22,17 | 2,47% 46 ... Thái Bình
#56 Nguyễn Trọng Thông 897,76     -4,84 | -0,54% 66
HDG
Hà Tĩnh
#57 Nguyễn Hồng Nam 895,24     8,14 | 0,92% 52
SSI
#58 Trần Lệ Nguyên 861,16     1,64 | 0,19% 51 ... Trung Quốc
#59 Bùi Quang Ngọc 814,28     8,17 | 1,01% 63
FPT
Tỉnh Hưng Yên-Việt Nam
#60 Dương Công Minh 807,14     6,26 | 0,78% 59
STB
Bắc Ninh
#61 Nguyễn Thị Kim Xuân 805,74     2,24 | 0,28% 64 Quảng Ngãi
#62 Nguyễn Thị Mai Thanh 804,00     -2,27 | -0,28% 67
REE
Tây Ninh
#63 Đào Duy Tường 790,41     -7,98 | -1,00% 49
HDB
Hải Phòng
#64 Nguyễn Hữu Đặng 776,64     -7,84 | -1,00% 49
HDB
Long An
#65 Đặng Thu Thủy 770,97     2,54 | 0,33% 64
ACB
#66 Bùi Hải Quân 756,78     -1,79 | -0,24% 51
VPB
Hà Nội
#67 Trần Huy Thanh Tùng 744,31     0,85 | 0,11% 49
MWG
Hà Nam
#68 Nguyễn Xuân Quang 655,65 59
NLG
#69 Phạm Thị Tuyết Mai 634,41     2,72 | 0,43% -
VIC
#70 Lương Trí Thìn 632,76     -1,29 | -0,20% 43
DXG
Thanh Hóa
#71 Nguyễn Sơn 616,89 -
SQC
#72 Trịnh Trung Hiếu 616,45     64,89 | 11,76% 45
HNF
Thanh Hóa
#73 Lê Thanh Thuấn 603,13     -6,61 | -1,08% 61 Thanh Hóa
#74 Điêu Chính Hải Triều 602,24     0,69 | 0,11% 39
MWG
#75 Nguyễn Ngọc Hải 598,76     -1,69 | -0,28% -
REE
#76 Hồ Minh Thành 597,41 47
DL1
#77 Lê Thúy Hương 595,19     2,17 | 0,37% 55
GMD
#78 Mai Kiều Liên 587,93     1,64 | 0,28% 66
VNM
Cần Thơ
#79 Madhur Maini 567,41     -3,30 | -0,58% 46
MSN
#80 Bùi Đức Thịnh 550,04     -2,06 | -0,37% 72
MSH
#81 Đoàn Văn Bình 542,70 48
CEO
#82 Đỗ Xuân Hoàng 540,76     16,90 | 3,23% 51
VIB
#83 Đặng Khắc Vỹ 540,73     16,90 | 3,23% 51
VIB
Nghệ An
#84 Trần Phương Ngọc Giao 537,83     5,44 | 1,02% -
PNJ
#85 Nguyễn Thanh Hùng 534,91     -4,47 | -0,83% 52
VJC
#86 Lê Vỹ 532,76     -0,88 | -0,17% 61
PTB
Huyện Nghi Lộc-Tỉnh Nghệ An
#87 Đặng Quang Tuấn 531,06     16,60 | 3,23% -
VIB
#88 Trần Thị Thảo Hiền 526,85     16,46 | 3,23% -
VIB
#89 Nguyễn Bá Dương 525,32     1,15 | 0,22% 60
CTD
Nam Định
#90 Cô Gia Thọ 512,23     30,33 | 6,29% 61
#91 Võ Thành Đàng 509,06     -2,38 | -0,47% 65
QNS
#92 Hoàng Kim Cường 505,67     -6,36 | -1,24% 62
HT1
Tp. Hồ Chí Minh
#93 Nguyễn Tiến Lãng 504,10     -4,97 | -0,98% 51
PMG
Đà Nẵng
#94 Trịnh Văn Tuấn 497,37     1,02 | 0,21% 57
PC1
#95 Doãn Chí Thanh 494,19 36
ANV
Thanh Hoá
#96 Doãn Chí Thiên 494,19 -
ANV
#97 Trần Minh Hoàng 486,63     1,60 | 0,33% -
ACB
Tiền Giang
#98 Nguyễn Thị Thanh Thủy 486,23     -2,83 | -0,58% -
MSN
#99 Lê Mai Dịu 476,49     50,16 | 11,76% -
HNF
#100 Lưu Văn Vũ 468,31 -
HHC
next