#51 Trầm Trọng Ngân 998,85     -17,84 | -1,75% -
STB
#52 Cao Thị Ngọc Dung 986,70     -19,93 | -1,98% 61
PNJ
Tỉnh Quảng Ngãi-Việt Nam
#53 Đào Duy Tường 955,41     -19,96 | -2,05% 48
HDB
Hải Phòng
#54 Nguyễn Hữu Đặng 938,77     -19,61 | -2,05% 48
HDB
Long An
#55 Đặng Thu Thủy 933,27 63
ACB
#56 Bùi Hải Quân 930,32     -17,89 | -1,89% 50
VPB
Hà Nội
#57 Nguyễn Hồng Nam 925,28     -3,12 | -0,34% 51
SSI
#58 Nguyễn Quốc Thành 908,10     1,78 | 0,20% -
VIC
#59 Nguyễn Thị Như Loan 876,53     -10,19 | -1,15% -
QCG
#60 Điêu Chính Hải Triều 816,58     -5,53 | -0,67% 38
MWG
#61 Đỗ Xuân Hoàng 808,33     8,45 | 1,06% 50
VIB
#62 Đặng Khắc Vỹ 808,28     8,45 | 1,06% 50
VIB
Nghệ An
#63 Trần Thị Thảo Hiền 801,87     8,38 | 1,06% -
VIB
#64 Đặng Quang Tuấn 793,82     8,30 | 1,06% -
VIB
#65 Bùi Quang Ngọc 789,77     9,08 | 1,16% 62
FPT
Tỉnh Hưng Yên-Việt Nam
#66 Nguyễn Thị Mai Thanh 779,02     -13,63 | -1,72% 66
REE
Tây Ninh
#67 Nguyễn Thị Kim Xuân 765,52     -0,67 | -0,09% 63 Quảng Ngãi
#68 Đào Hữu Huyền 755,24     -1,38 | -0,18% 62
#69 Lê Thanh Thuấn 734,08     1,33 | 0,18% 60 Thanh Hóa
#70 Nguyễn Trọng Thông 711,43     24,20 | 3,52% 65
HDG
Hà Tĩnh
#71 Nguyễn Xuân Quang 710,59     -2,44 | -0,34% 58
NLG
#72 Lương Trí Thìn 702,64     -1,29 | -0,18% 42
DXG
Thanh Hóa
#73 Dương Công Minh 700,77     -12,51 | -1,75% 58
STB
Bắc Ninh
#74 Lê Thị Huệ 692,46     7,24 | 1,06% -
VIB
#75 Nguyễn Thị Nhất Thảo 681,39     7,12 | 1,06% -
VIB
#76 Nguyễn Thanh Hùng 674,22     9,38 | 1,41% 51
VJC
#77 Chu Thị Bình 655,31     -8,74 | -1,32% 54
MPC
Thái Bình
#78 Mai Kiều Liên 651,66     -0,41 | -0,06% 65
VNM
Cần Thơ
#79 Đỗ Xuân Thụ 642,82     6,72 | 1,06% -
VIB
#80 Hồ Minh Thành 638,26     8,51 | 1,35% 46
DL1
#81 Đinh Anh Huân 624,02     -4,23 | -0,67% 38
MWG
Lâm Đồng
#82 Nguyễn Sơn 616,89 -
SQC
#83 Lê Văn Quang 598,54     -7,98 | -1,32% 60
MPC
Hải Phòng
#84 Đặng Huỳnh Ức My 596,80     24,39 | 4,26% 37
SBT
#85 Trương Viết Vũ 594,47     -8,58 | -1,42% 50 TP Hồ Chí Minh
#86 Madhur Maini 591,16     -2,64 | -0,44% 45
MSN
#87 Nguyễn Bá Dương 588,16 59
CTD
Nam Định
#88 Nguyễn Ngọc Hải 580,15     -10,15 | -1,72% -
REE
#89 Đặng Thị Thu Hà 560,49     5,86 | 1,06% -
VIB
#90 Lê Thúy Hương 550,74     -6,50 | -1,17% 54
GMD
#91 Lưu Văn Sơn 540,11     -11,28 | -2,05% 57
HDB
Tiền Giang
#92 Trần Phương Ngọc Giao 538,38     -10,88 | -1,98% -
PNJ
#93 Đỗ Hữu Hậu 517,28     19,06 | 3,83% 34
TCH
#94 Đoàn Văn Bình 514,35     -4,05 | -0,78% 47
CEO
#95 Trần Minh Hoàng 512,24 -
ACB
Tiền Giang
#96 Trịnh Văn Tuấn 509,60     -14,27 | -2,72% 56
PC1
#97 Lê Vỹ 508,86     -4,42 | -0,86% 60
PTB
Huyện Nghi Lộc-Tỉnh Nghệ An
#98 Nguyễn Thị Thanh Thủy 506,59     -2,26 | -0,44% -
MSN
#99 Võ Thành Đàng 481,71     -3,57 | -0,74% 64
QNS
#100 Phạm Thu 475,32     -22,63 | -4,55% 69
SGR
next