#51 Nguyễn Ngọc Quang 991,66     -21,00 | -2,07% -
HPG
#52 Doãn Gia Cường 991,66     -21,00 | -2,07% -
HPG
#53 Lê Thị Ngọc Diệp 973,26     -26,66 | -2,67% 39
#54 Cao Thị Ngọc Dung 962,78     -1,99 | -0,21% 61
PNJ
Tỉnh Quảng Ngãi-Việt Nam
#55 Bùi Pháp 944,13     -2,66 | -0,28% 56
#56 Nguyễn Trọng Thông 909,86     4,84 | 0,53% 65
HDG
Hà Tĩnh
#57 Nguyễn Hồng Nam 909,70     -1,56 | -0,17% 51
SSI
#58 Nguyễn Quốc Thành 903,67     -2,66 | -0,29% -
VIC
#59 Đào Duy Tường 809,04     -6,65 | -0,82% 48
HDB
Hải Phòng
#60 Bùi Quang Ngọc 800,66     -1,82 | -0,23% 62
FPT
Tỉnh Hưng Yên-Việt Nam
#61 Bùi Hải Quân 799,71     -10,73 | -1,32% 50
VPB
Hà Nội
#62 Nguyễn Thị Kim Xuân 797,38     6,72 | 0,85% 63 Quảng Ngãi
#63 Nguyễn Hữu Đặng 794,95     -6,54 | -0,82% 48
HDB
Long An
#64 Dương Công Minh 782,11 58
STB
Bắc Ninh
#65 Đặng Thu Thủy 778,57     5,07 | 0,66% 63
ACB
#66 Trần Huy Thanh Tùng 751,14     -0,85 | -0,11% 48
MWG
Hà Nam
#67 Nguyễn Thị Mai Thanh 746,09     -4,54 | -0,61% 66
REE
Tây Ninh
#68 Nguyễn Xuân Quang 698,38     -4,88 | -0,69% 58
NLG
#69 Lương Trí Thìn 654,76     -7,76 | -1,17% 42
DXG
Thanh Hóa
#70 Đặng Huỳnh Ức My 652,09     -3,25 | -0,50% 37
SBT
#71 Lê Thúy Hương 624,46     -4,34 | -0,69% 54
GMD
#72 Nguyễn Sơn 616,89 -
SQC
#73 Lê Thanh Thuấn 609,27     -6,66 | -1,08% 60 Thanh Hóa
#74 Điêu Chính Hải Triều 607,77     -0,69 | -0,11% 38
MWG
#75 Nguyễn Bá Dương 595,06     1,15 | 0,19% 59
CTD
Nam Định
#76 Hồ Minh Thành 594,01 46
DL1
#77 Trương Viết Vũ 577,48     0,05 | 0,01% 50 TP Hồ Chí Minh
#78 Nguyễn Thanh Hùng 575,10     -4,91 | -0,85% 51
VJC
#79 Lê Vỹ 570,81     10,62 | 1,90% 60
PTB
Huyện Nghi Lộc-Tỉnh Nghệ An
#80 Madhur Maini 564,77 45
MSN
#81 Đoàn Văn Bình 558,90 47
CEO
#82 Nguyễn Ngọc Hải 555,63     -3,38 | -0,61% -
REE
#83 Mai Kiều Liên 550,93     -4,11 | -0,74% 65
VNM
Cần Thơ
#84 Đỗ Xuân Hoàng 546,40 50
VIB
#85 Đặng Khắc Vỹ 546,37 50
VIB
Nghệ An
#86 Đặng Quang Tuấn 536,59 -
VIB
#87 Nguyễn Thị Như Loan 536,11     -8,15 | -1,50% -
QCG
#88 Trần Thị Thảo Hiền 532,33 -
VIB
#89 Trần Phương Ngọc Giao 525,32     -1,09 | -0,21% -
PNJ
#90 Phạm Thu 525,10 69
SGR
#91 Doãn Chí Thanh 520,70     4,28 | 0,83% 35
ANV
Thanh Hoá
#92 Doãn Chí Thiên 520,69     4,27 | 0,83% -
ANV
#93 Võ Thành Đàng 513,82     -2,38 | -0,46% 64
QNS
#94 Lê Thị Thúy Hải 489,63 -
NTP
#95 Nguyễn Thị Thanh Thủy 483,97 -
MSN
#96 Tô Như Thắng 477,99     -1,70 | -0,35% 43
VPI
#97 Lê Thị Huệ 468,08 -
VIB
#98 Lâm Quang Thanh 466,22     2,33 | 0,50% -
VHC
#99 Đinh Anh Huân 464,45     -0,53 | -0,11% 38
MWG
Lâm Đồng
#100 Bùi Đức Thịnh 463,52     -53,56 | -10,36% 71
MSH
next