#51 Doãn Gia Cường 957,15     1,50 | 0,16% -
HPG
#52 Nguyễn Ngọc Quang 957,15     1,50 | 0,16% -
HPG
#53 Nguyễn Trọng Thông 925,59     18,15 | 2,00% 66
HDG
Hà Tĩnh
#54 Bùi Pháp 905,70     1,06 | 0,12% 57
#55 Bùi Quang Ngọc 869,66 63
FPT
Tỉnh Hưng Yên-Việt Nam
#56 Trần Lệ Nguyên 863,52     -7,63 | -0,88% 51 ... Trung Quốc
#57 Tô Hải 837,28     -0,02 | 0% 46 ... Thái Bình
#58 Nguyễn Hồng Nam 818,73     -1,63 | -0,20% 52
SSI
#59 Nguyễn Thị Kim Xuân 811,25     3,66 | 0,45% 64 Quảng Ngãi
#60 Đặng Thu Thủy 809,66     8,21 | 1,02% 64
ACB
#61 Dương Công Minh 753,96     31,28 | 4,33% 59
STB
Bắc Ninh
#62 Đào Duy Tường 751,82     3,99 | 0,53% 49
HDB
Hải Phòng
#63 Nguyễn Hữu Đặng 738,72     3,92 | 0,53% 49
HDB
Long An
#64 Đặng Quang Tuấn 733,87     -7,81 | -1,05% -
VIB
#65 Trần Thị Thảo Hiền 728,05     -7,75 | -1,05% -
VIB
#66 Trần Huy Thanh Tùng 707,56     -1,71 | -0,24% 49
MWG
Hà Nam
#67 Nguyễn Thị Mai Thanh 704,07 67
REE
Tây Ninh
#68 Nguyễn Xuân Quang 694,72     3,66 | 0,53% 59
NLG
#69 Bùi Hải Quân 683,42     -8,95 | -1,29% 51
VPB
Hà Nội
#70 Bùi Đức Thịnh 622,15     14,42 | 2,37% 72
MSH
#71 Nguyễn Sơn 616,89 -
SQC
#72 Phạm Thị Tuyết Mai 615,35     5,99 | 0,98% -
VIC
#73 Dương Ngọc Minh 600,35     -44,31 | -6,87% 63
HVG
Thành phố Hồ Chí Minh-Việt Nam
#74 Đỗ Xuân Thụ 594,27     -6,32 | -1,05% -
VIB
#75 Madhur Maini 579,95 46
MSN
#76 Hồ Minh Thành 575,29 47
DL1
#77 Điêu Chính Hải Triều 572,51     -1,38 | -0,24% 39
MWG
#78 Lê Vỹ 566,39     -7,08 | -1,23% 61
PTB
Huyện Nghi Lộc-Tỉnh Nghệ An
#79 Lê Thanh Thuấn 563,76     4,84 | 0,87% 61 Thanh Hóa
#80 Nguyễn Thị Như Loan 555,48     18,35 | 3,42% -
QCG
#81 Lương Trí Thìn 553,83     -11,65 | -2,06% 43
DXG
Thanh Hóa
#82 Lê Thúy Hương 551,82 55
GMD
#83 Trần Phương Ngọc Giao 542,73     7,07 | 1,32% -
PNJ
#84 Trần Mộng Hùng 538,02     5,45 | 1,02% 66
ACB
Tiền Giang
#85 Đỗ Xuân Hoàng 529,50     -5,63 | -1,05% 51
VIB
#86 Đặng Khắc Vỹ 529,47     -5,63 | -1,05% 51
VIB
Nghệ An
#87 Nguyễn Ngọc Hải 524,34 -
REE
#88 Mai Kiều Liên 522,15     -10,69 | -2,01% 66
VNM
Cần Thơ
#89 Đặng Thị Thu Hà 518,16     -5,51 | -1,05% -
VIB
#90 Nguyễn Tiến Lãng 511,55     8,69 | 1,73% 51
PMG
Đà Nẵng
#91 Hoàng Kim Cường 505,67     -7,95 | -1,55% 62
HT1
Tp. Hồ Chí Minh
#92 Nguyễn Thị Thanh Thủy 496,97 -
MSN
#93 Trương Viết Vũ 495,75     -4,29 | -0,86% 51 TP Hồ Chí Minh
#94 Võ Thành Đàng 491,22     -1,19 | -0,24% 65
QNS
#95 Trương Thị Thanh Thanh 477,38 68
FPT
#96 Cô Gia Thọ 477,25     -2,39 | -0,50% 61
#97 Đoàn Văn Bình 473,85     4,05 | 0,86% 48
CEO
#98 Trịnh Văn Tuấn 470,87     1,02 | 0,22% 57
PC1
#99 Trần Thị Vân Loan 469,64     -0,57 | -0,12% -
ACL
#100 Lưu Văn Vũ 468,31 -
HHC
next