#51 Trần Huy Thanh Tùng 974,18     -15,38 | -1,55% 48
MWG
Hà Nam
#52 Đào Duy Tường 971,38     5,32 | 0,55% 48
HDB
Hải Phòng
#53 Nguyễn Hồng Nam 962,66     -18,69 | -1,90% 51
SSI
#54 Nguyễn Hữu Đặng 954,46     5,23 | 0,55% 48
HDB
Long An
#55 Nguyễn Thị Như Loan 926,47     -11,21 | -1,20% -
QCG
#56 Nguyễn Trọng Thông 892,92     -2,42 | -0,27% 65
HDG
Hà Tĩnh
#57 Bùi Quang Ngọc 806,11     -18,16 | -2,20% 62
FPT
Tỉnh Hưng Yên-Việt Nam
#58 Điêu Chính Hải Triều 788,23     -12,45 | -1,55% 38
MWG
#59 Nguyễn Thị Kim Xuân 782,38     -0,23 | -0,03% 63 Quảng Ngãi
#60 Nguyễn Thanh Hùng 772,90     13,84 | 1,82% 51
VJC
#61 Đỗ Xuân Hoàng 760,45     -11,27 | -1,46% 50
VIB
#62 Đặng Khắc Vỹ 760,41     -11,27 | -1,46% 50
VIB
Nghệ An
#63 Lương Trí Thìn 755,69     -33,64 | -4,26% 42
DXG
Thanh Hóa
#64 Trần Thị Thảo Hiền 754,38     -11,18 | -1,46% -
VIB
#65 Đặng Quang Tuấn 746,80     -11,06 | -1,46% -
VIB
#66 Lê Thanh Thuấn 736,92     -23,08 | -3,04% 60 Thanh Hóa
#67 Dương Công Minh 732,06     -18,77 | -2,50% 58
STB
Bắc Ninh
#68 Nguyễn Thị Mai Thanh 713,15     -7,95 | -1,10% 66
REE
Tây Ninh
#69 Chu Thị Bình 707,74     5,24 | 0,75% 54
MPC
Thái Bình
#70 Mai Kiều Liên 698,94     4,93 | 0,71% 65
VNM
Cần Thơ
#71 Trần Mộng Hùng 694,33     -21,81 | -3,05% 65
ACB
Tiền Giang
#72 Nguyễn Xuân Quang 681,29     -23,20 | -3,29% 58
NLG
#73 Lê Thị Huệ 651,45     -9,65 | -1,46% -
VIB
#74 Trịnh Văn Tuấn 650,25     2,04 | 0,31% 56
PC1
#75 Hồ Minh Thành 646,77     17,02 | 2,70% 46
DL1
#76 Lê Văn Quang 646,42     4,79 | 0,75% 60
MPC
Hải Phòng
#77 Trương Viết Vũ 643,47     41,23 | 6,85% 50 TP Hồ Chí Minh
#78 Đào Hữu Huyền 643,27     -1,31 | -0,20% 62
#79 Nguyễn Thị Nhất Thảo 641,03     -9,50 | -1,46% -
VIB
#80 Nguyễn Sơn 631,94 -
SQC
#81 Lê Vỹ 614,61     -13,66 | -2,17% 60
PTB
Huyện Nghi Lộc-Tỉnh Nghệ An
#82 Đỗ Xuân Thụ 604,74     -8,96 | -1,46% -
VIB
#83 Đinh Anh Huân 602,35     -9,51 | -1,55% 38
MWG
Lâm Đồng
#84 Nguyễn Bá Dương 594,29     -7,28 | -1,21% 59
CTD
Nam Định
#85 Đoàn Văn Bình 562,95     -8,10 | -1,42% 47
CEO
#86 Lê Thúy Hương 559,41     -13,01 | -2,27% 54
GMD
#87 Phạm Thị Tuyết Mai 558,06     -4,50 | -0,80% -
VIC
#88 Lê Viết Hải 556,08     -9,64 | -1,70% 60
HBC
Thừa Thiên Huế
#89 Nguyễn Việt Cường 554,88     -17,74 | -3,10% 42
KOS
#90 Lưu Văn Sơn 549,14     3,01 | 0,55% 57
HDB
Tiền Giang
#91 Madhur Maini 534,42 45
MSN
#92 Nguyễn Ngọc Hải 531,10     -5,92 | -1,10% -
REE
#93 Đặng Thị Thu Hà 527,29     -7,81 | -1,46% -
VIB
#94 Đặng Huỳnh Ức My 484,60     -11,38 | -2,30% 37
SBT
#95 Trần Minh Hoàng 483,39     -15,19 | -3,05% -
ACB
Tiền Giang
#96 Thái Hương 477,90 60
BAB
Quảng NInh
#97 Đặng Thị Hoàng Phượng 464,39     1,46 | 0,32% 49
#98 Lê Phước Vũ 464,28     -11,23 | -2,36% 55
HSG
#99 Đặng Thu Thủy 461,32     -14,49 | -3,05% 63
ACB
#100 Nguyễn Thị Thanh Thủy 457,96 -
MSN
next