| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#11943 Bùi Đình Toản

Giá trị tài sản hiện tại

0,04 Tỷ VNĐ

0 Tỷ VNĐ | -4,04%

Cập nhật lúc 15:04 ngày 14/06/2019

Ngày sinh 13/12/1978

Danh sách tài sản CSC : 2.000 CP (0%)

Học vấn Kỹ sư Xây dựng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA (CSC)

Sở hữu2.000 cổ phiếu

Giá trị tài sản0,04 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Đặng Quang Tuấn

     628,51 tỷ VNĐ | 1,83%

Shin Young Sik

     56,10 tỷ VNĐ | -3,87%

Nguyễn Thái Học

     3,08 tỷ VNĐ | -9,92%

Nguyễn Thanh Bình

     0,02 tỷ VNĐ | 4,00%

Nguyễn Thị Quyên

     5,84 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE