| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#1495 Chen Duxiong

Giá trị tài sản hiện tại

12,47 Tỷ VNĐ

0,31 Tỷ VNĐ | 2,52%

Cập nhật lúc 15:01 ngày 09/12/2019

Danh sách tài sản CCL : 1.584.220 CP (3,3%)
VE1 : 142.000 CP (2,3%)

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1)

Sở hữu142.000 cổ phiếu

Giá trị tài sản12,47 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Đình Bách

     1,90 tỷ VNĐ | 5,56%

Lee Jung Hyun

     5,55 tỷ VNĐ | -1,77%

Đặng Ngọc Thảo

     15,25 tỷ VNĐ | 0%

Lâm Thị Hương

     1,46 tỷ VNĐ | 0%

Lương Xuân Mẫn

     44,92 tỷ VNĐ | 0,79%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE