| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#1561 Đặng Nhứt

Giá trị tài sản hiện tại

12,51 Tỷ VNĐ

-0,01 Tỷ VNĐ | -0,05%

Cập nhật lúc 14:58 ngày 16/07/2019

Ngày sinh 04/03/1950

Danh sách tài sản SGT : 32.890 CP (0%)
SQC : 150.000 CP (0,1%)

Quê quán Tỉnh Quảng Ngãi-Việt Nam

Đang sinh sống 272/1 Nguyễn Tiểu La, phường 8Quận 10-Thành phố Hồ Chí Minh

Học vấn Kỹ sư thủy lâm, Cao học II Quản trị kinh doanh, Luật sư

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC)

Sở hữu150.000 cổ phiếu

Giá trị tài sản12,51 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Thị Nga

     0,46 tỷ VNĐ | -1,28%

Nguyễn Thị Thu

     0,08 tỷ VNĐ | 11,19%

Đặng Thị Quỳnh

     0,68 tỷ VNĐ | 1,86%

Phan Thị Thanh Yên

     0,18 tỷ VNĐ | 0,50%

Nguyễn Thái Học

     3,38 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE