| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#11989 Đào Ánh Dương

Giá trị tài sản hiện tại

0,04 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 09:10 ngày 16/07/2019

Năm sinh 1961

Danh sách tài sản BTW : 1.800 CP (0%)

Học vấn Kỹ sư đô thị ngành cấp thoát nước
Cử nhân chính trị

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW)

Sở hữu1.800 cổ phiếu

Giá trị tài sản0,04 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Thị Nga

     0,46 tỷ VNĐ | -1,28%

Nguyễn Thị Thu

     0,08 tỷ VNĐ | 11,19%

Đặng Thị Quỳnh

     0,68 tỷ VNĐ | 1,86%

Phan Thị Thanh Yên

     0,18 tỷ VNĐ | 0,50%

Nguyễn Thái Học

     3,38 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE