| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#309 Đào Hữu Duy Anh

Giá trị tài sản hiện tại

110,83 Tỷ VNĐ

-2,96 Tỷ VNĐ | -2,60%

Cập nhật lúc 14:58 ngày 16/07/2019

Ngày sinh 10/10/1988

Danh sách tài sản DGC : 3.694.368 CP (7,3%)

Học vấn Thạc sỹ đại học Cambridge, chuyên ngành Hóa

Tổng tài sản người liên quan 993,73 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC)

Sở hữu3.694.368 cổ phiếu

Giá trị tài sản110,83 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Thị Nga

     0,46 tỷ VNĐ | -1,28%

Nguyễn Thị Thu

     0,08 tỷ VNĐ | 11,19%

Đặng Thị Quỳnh

     0,68 tỷ VNĐ | 1,86%

Phan Thị Thanh Yên

     0,18 tỷ VNĐ | 0,50%

Nguyễn Thái Học

     3,38 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE