| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#3152 Đào Việt Hưng

Giá trị tài sản hiện tại

3,66 Tỷ VNĐ

-0,10 Tỷ VNĐ | -2,60%

Cập nhật lúc 14:58 ngày 16/07/2019

Ngày sinh 21/11/1977

Danh sách tài sản DGC : 122.009 CP (0,2%)

Học vấn Cử nhân hóa học

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC)

Sở hữu122.009 cổ phiếu

Giá trị tài sản3,66 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Thị Nga

     0,46 tỷ VNĐ | -1,28%

Nguyễn Thị Thu

     0,08 tỷ VNĐ | 11,19%

Đặng Thị Quỳnh

     0,68 tỷ VNĐ | 1,86%

Phan Thị Thanh Yên

     0,18 tỷ VNĐ | 0,50%

Nguyễn Thái Học

     3,38 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE