| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#1238 Đinh Ngọc Đạm

Giá trị tài sản hiện tại

16,68 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 08:47 ngày 18/10/2019

Năm sinh 1954

Danh sách tài sản DRC : 680.911 CP (0,5%)

Học vấn Kỹ sư Công nghệ cao su

Ông Đinh Ngọc Đạm sinh ngày 01/01/1954 tại tỉnh Quảng Nam. Ông Đạm đã trải qua thời gian học tập tại Liên Xô và được cấp bằng Kỹ sư Công nghệ Cao su.

Trước khi trở thành Tổng giám đốc CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) vào năm 2001, ông Đạm đã có 8 năm là Phó Giám đốc của doanh nghiệp này.

Tính đến 23/4/2014, ông Đạm sở hữu 380.001 cổ phiếu DRC.

RSS

02:26 - 27/12/2013

DRC miễn nhiệm cả Chủ tịch và Tổng giám đốc dù lãi ước vượt 20% kế hoạch

Vân Hà | Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về một số vấn đề.

Xem thêm

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC)

Sở hữu680.911 cổ phiếu

Giá trị tài sản16,68 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Mai Quốc Toàn

     0,48 tỷ VNĐ | 0%

Trần Đình Phán

     0,35 tỷ VNĐ | 0%

Lê Minh Hải

     92,00 tỷ VNĐ | 0%

Ngô Thị Ngọc Liễu

     398,93 tỷ VNĐ | 0%

Nguyễn Quý Hà

     0,76 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE