| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#6683 Đỗ Lập Nghiệp

Giá trị tài sản hiện tại

0,52 Tỷ VNĐ

0 Tỷ VNĐ | 0,92%

Cập nhật lúc 14:58 ngày 16/07/2019

Ngày sinh 05/08/1975

Danh sách tài sản ANV : 19.000 CP (0%)

Học vấn Kỹ sư ngành thuỷ sản

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV)

Sở hữu19.000 cổ phiếu

Giá trị tài sản0,52 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Thị Nga

     0,46 tỷ VNĐ | -1,28%

Nguyễn Thị Thu

     0,08 tỷ VNĐ | 11,19%

Đặng Thị Quỳnh

     0,68 tỷ VNĐ | 1,86%

Phan Thị Thanh Yên

     0,18 tỷ VNĐ | 0,50%

Nguyễn Thái Học

     3,38 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE