| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#2966 Đỗ Minh Châu

Giá trị tài sản hiện tại

3,67 Tỷ VNĐ

-0,01 Tỷ VNĐ | -0,40%

Cập nhật lúc 17:08 ngày 14/11/2019

Danh sách tài sản GMD : 147.271 CP (0%)

Tổng tài sản người liên quan 9,06 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Gemadept (GMD)

Sở hữu147.271 cổ phiếu

Giá trị tài sản3,67 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Hà Thị Huệ

     197,88 tỷ VNĐ | 3,10%

Lê Hải Liễu

     16,52 tỷ VNĐ | 3,10%

Thái Ngọc Vũ An

     0,02 tỷ VNĐ | 3,94%

Lê Thị Trâm Anh

     1,12 tỷ VNĐ | 1,11%

Bùi Đạt Chương

     0 tỷ VNĐ | 2,27%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE