| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#10513 Đoàn Khắc Quang

Giá trị tài sản hiện tại

0,08 Tỷ VNĐ

0,01 Tỷ VNĐ | 6,41%

Cập nhật lúc 13:58 ngày 14/06/2019

Năm sinh 1958

Danh sách tài sản KSH : 100.000 CP (0,1%)

Học vấn Kỹ sư điện

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (KSH)

Sở hữu100.000 cổ phiếu

Giá trị tài sản0,08 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Đặng Quang Tuấn

     628,51 tỷ VNĐ | 1,83%

Shin Young Sik

     56,10 tỷ VNĐ | -3,87%

Nguyễn Thái Học

     3,08 tỷ VNĐ | -9,92%

Nguyễn Thanh Bình

     0,02 tỷ VNĐ | 4,00%

Nguyễn Thị Quyên

     5,84 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE