| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#7042 Đoàn Quốc Thái

Giá trị tài sản hiện tại

0,44 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 14:37 ngày 16/07/2019

Ngày sinh 22/11/1981

Danh sách tài sản DHC : 10.000 CP (0%)

Học vấn CĐ TC-KT

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC)

Sở hữu10.000 cổ phiếu

Giá trị tài sản0,44 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Thị Nga

     0,46 tỷ VNĐ | -1,28%

Nguyễn Thị Thu

     0,08 tỷ VNĐ | 11,19%

Đặng Thị Quỳnh

     0,68 tỷ VNĐ | 1,86%

Phan Thị Thanh Yên

     0,18 tỷ VNĐ | 0,50%

Nguyễn Thái Học

     3,38 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE