| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#1912 Dương Ngọc Kim

Giá trị tài sản hiện tại

8,16 Tỷ VNĐ

-0,03 Tỷ VNĐ | -0,37%

Cập nhật lúc 15:23 ngày 18/11/2019

Năm sinh 1958

Danh sách tài sản FMC : 300.724 CP (0,7%)

Học vấn Cử nhân luật, cử nhân Quản trị kinh doanh

Tổng tài sản người liên quan 28,64 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC)

Sở hữu300.724 cổ phiếu

Giá trị tài sản8,16 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Lương Hoàng Mãnh

     73,35 tỷ VNĐ | -6,56%

Nguyễn Bùi Diệu My

     0,40 tỷ VNĐ | 1,13%

Đồng Quang Lực

     15,17 tỷ VNĐ | 0%

Trần Minh Đức

     27,48 tỷ VNĐ | 0%

Nguyễn Thị Nhuận

     3,38 tỷ VNĐ | -2,74%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE