| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#3319 Dương Thành Tài

Giá trị tài sản hiện tại

3,27 Tỷ VNĐ

-0,24 Tỷ VNĐ | -6,92%

Cập nhật lúc 13:32 ngày 16/07/2019

Năm sinh 1956

Danh sách tài sản SSC : 44.251 CP (0,3%)

Học vấn Thạc sỹ Lai tạo giống cây trồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (SSC)

Sở hữu44.251 cổ phiếu

Giá trị tài sản3,27 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Thị Nga

     0,46 tỷ VNĐ | -1,28%

Nguyễn Thị Thu

     0,08 tỷ VNĐ | 11,19%

Đặng Thị Quỳnh

     0,68 tỷ VNĐ | 1,86%

Phan Thị Thanh Yên

     0,18 tỷ VNĐ | 0,50%

Nguyễn Thái Học

     3,38 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE