| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#5103 Dương Thị Hồng Tỵ

Giá trị tài sản hiện tại

1,14 Tỷ VNĐ

-0,01 Tỷ VNĐ | -0,95%

Cập nhật lúc 15:03 ngày 22/10/2019

Năm sinh 1955

Danh sách tài sản BCE : 94.680 CP (0,3%)
IJC : 6.264 CP (0%)
TDC : 19.400 CP (0%)
UDJ : 27.300 CP (0,1%)

Học vấn Đại học kế toán thương nghiệp

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị (UDJ)

Sở hữu27.300 cổ phiếu

Giá trị tài sản1,14 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Võ Thị Ngọc Hà

     0,38 tỷ VNĐ | 1,24%

Nguyễn Tùng

     0,05 tỷ VNĐ | -3,30%

Huỳnh Bảo Ngọc

     1,20 tỷ VNĐ | 0,43%

Lê Minh Tân

     49,29 tỷ VNĐ | -9,66%

Nguyễn Đức Doanh

     0,17 tỷ VNĐ | -1,61%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE