| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#1591 Hà Thị Phương Thảo

Giá trị tài sản hiện tại

12,17 Tỷ VNĐ

0,25 Tỷ VNĐ | 2,11%

Cập nhật lúc 14:59 ngày 16/07/2019

Danh sách tài sản GIL : 456.560 CP (3,2%)

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL)

Sở hữu456.560 cổ phiếu

Giá trị tài sản12,17 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Thị Nga

     0,46 tỷ VNĐ | -1,28%

Nguyễn Thị Thu

     0,08 tỷ VNĐ | 11,19%

Đặng Thị Quỳnh

     0,68 tỷ VNĐ | 1,86%

Phan Thị Thanh Yên

     0,18 tỷ VNĐ | 0,50%

Nguyễn Thái Học

     3,38 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE