| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#5130 Hồ Nghĩa Tín

Giá trị tài sản hiện tại

1,17 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 09:02 ngày 25/06/2019

Ngày sinh 12/03/1957

Danh sách tài sản DNY : 323.999 CP (1,2%)

Học vấn Kỹ sư chế tạo máy, Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Tổng tài sản người liên quan 0,93 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý (DNY)

Sở hữu323.999 cổ phiếu

Giá trị tài sản1,17 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Song Toàn

     41,47 tỷ VNĐ | 0,17%

Huỳnh Thị Hồng Mai

     70,30 tỷ VNĐ | 0,34%

Nguyễn Khắc Biểu

     8,54 tỷ VNĐ | 0%

Đặng Thị Mười

     19,17 tỷ VNĐ | -1,69%

Nguyễn Thị Thủy

     4,95 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE