| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#2198 Hồ Tùng Vũ

Giá trị tài sản hiện tại

7,07 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 14:41 ngày 18/10/2019

Ngày sinh 28/08/1959

Danh sách tài sản GAS : 70.000 CP (0%)

Học vấn Kỹ sư Kinh tế dầu khí, thạc sĩ QTKD

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (GAS)

Sở hữu70.000 cổ phiếu

Giá trị tài sản7,07 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Lê Minh Hải

     90,86 tỷ VNĐ | -1,23%

Nguyễn Thị Xuân Lan

     20,36 tỷ VNĐ | -0,13%

Ngô Thị Ngọc Liễu

     398,93 tỷ VNĐ | 0%

Nguyễn Quý Hà

     0,75 tỷ VNĐ | -1,45%

Nguyễn Văn Thông

     0,63 tỷ VNĐ | -1,45%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE