| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#6824 Huỳnh Tấn Chung

Giá trị tài sản hiện tại

0,49 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 09:11 ngày 16/07/2019

Năm sinh 1974

Danh sách tài sản QCC : 52.500 CP (3,5%)

Học vấn Kỹ sư ĐT - VT và Cử nhân Kinh tế QTKD

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông (QCC)

Sở hữu52.500 cổ phiếu

Giá trị tài sản0,49 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Thị Nga

     0,46 tỷ VNĐ | -1,28%

Nguyễn Thị Thu

     0,08 tỷ VNĐ | 11,19%

Đặng Thị Quỳnh

     0,68 tỷ VNĐ | 1,86%

Phan Thị Thanh Yên

     0,18 tỷ VNĐ | 0,50%

Nguyễn Thái Học

     3,38 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE