| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#5332 Huỳnh Văn Long

Giá trị tài sản hiện tại

1,04 Tỷ VNĐ

0,01 Tỷ VNĐ | 1,19%

Cập nhật lúc 15:03 ngày 16/07/2019

Danh sách tài sản CAT : 122.542 CP (1,2%)

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau (CAT)

Sở hữu122.542 cổ phiếu

Giá trị tài sản1,04 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Thị Nga

     0,46 tỷ VNĐ | -1,28%

Nguyễn Thị Thu

     0,08 tỷ VNĐ | 11,19%

Đặng Thị Quỳnh

     0,68 tỷ VNĐ | 1,86%

Phan Thị Thanh Yên

     0,18 tỷ VNĐ | 0,50%

Nguyễn Thái Học

     3,38 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE