| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#252 Lê Mai Dịu

Giá trị tài sản hiện tại

142,11 Tỷ VNĐ

5,32 Tỷ VNĐ | 3,89%

Cập nhật lúc 15:46 ngày 21/11/2019

Cổ đông lớn

Danh sách tài sản HNF : 3.799.800 CP (20,1%)

Bà Lê Mai Dịu hiện là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF).
Ngày 27/12/2017 đã mua thêm 1.920.000 cổ phiếu HNF, nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu lên 19%. Trước đó, số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 1.879.800 CP (tỷ lệ 9,4%).
BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF)

Sở hữu3.799.800 cổ phiếu

Giá trị tài sản142,11 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Đặng Quốc Minh

     28,85 tỷ VNĐ | -2,46%

Nguyễn Thị Phương Khanh

     11,72 tỷ VNĐ | 12,78%

Nguyễn Phương Thảo

     0,88 tỷ VNĐ | 0%

Đỗ Kim Thịnh

     35,75 tỷ VNĐ | -0,28%

Vũ Thị Hồng Minh

     0,60 tỷ VNĐ | -0,40%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE