| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#195 Lê Mai Dịu

Giá trị tài sản hiện tại

212,79 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 15:20 ngày 17/08/2018

Cổ đông lớn

Danh sách tài sản HNF : 3.799.800 CP (20,1%)

Bà Lê Mai Dịu hiện là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF).
Ngày 27/12/2017 đã mua thêm 1.920.000 cổ phiếu HNF, nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu lên 19%. Trước đó, số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 1.879.800 CP (tỷ lệ 9,4%).
BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF)

Sở hữu3.799.800 cổ phiếu

Giá trị tài sản212,79 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Thị Bích Ngọc

     341,89 tỷ VNĐ | -0,34%

Cao Thị Hiếu Thảo

     1,26 tỷ VNĐ | -4,92%

Bùi Thị Hiên

     73,63 tỷ VNĐ | 0%

Nguyễn Đình Hoàng

     0,07 tỷ VNĐ | 0%

Vũ Văn Xuyến

     3,81 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE