| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#6688 Lê Vinh Văn

Giá trị tài sản hiện tại

0,50 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 08:47 ngày 18/10/2019

Năm sinh 1969

Danh sách tài sản DPM : 34.000 CP (0%)

Học vấn Cử nhân

Tổng tài sản người liên quan 0,01 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM)

Sở hữu34.000 cổ phiếu

Giá trị tài sản0,50 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Mai Quốc Toàn

     0,48 tỷ VNĐ | 0%

Trần Đình Phán

     0,35 tỷ VNĐ | 0%

Lê Minh Hải

     92,00 tỷ VNĐ | 0%

Ngô Thị Ngọc Liễu

     398,93 tỷ VNĐ | 0%

Nguyễn Quý Hà

     0,76 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE