| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#5311 Lò Hồng Hiệp

Giá trị tài sản hiện tại

1,01 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 08:49 ngày 18/10/2019

Năm sinh 1975

Danh sách tài sản VC2 : 70.572 CP (0,4%)

Học vấn Kiến trúc sư
Thạc sĩ QTKD

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (VC2)

Sở hữu70.572 cổ phiếu

Giá trị tài sản1,01 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Mai Quốc Toàn

     0,48 tỷ VNĐ | 0%

Trần Đình Phán

     0,35 tỷ VNĐ | 0%

Lê Minh Hải

     92,00 tỷ VNĐ | 0%

Ngô Thị Ngọc Liễu

     398,93 tỷ VNĐ | 0%

Nguyễn Quý Hà

     0,76 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE