| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#4240 Mã Ích Hưng

Giá trị tài sản hiện tại

1,86 Tỷ VNĐ

-0,01 Tỷ VNĐ | -0,72%

Cập nhật lúc 15:04 ngày 18/10/2019

Ngày sinh 11/02/1970

Danh sách tài sản FMC : 67.372 CP (0,1%)

Học vấn Cử nhân kinh tế

Tổng tài sản người liên quan 0,93 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC)

Sở hữu67.372 cổ phiếu

Giá trị tài sản1,86 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Lê Minh Hải

     90,86 tỷ VNĐ | -1,23%

Nguyễn Thị Xuân Lan

     20,36 tỷ VNĐ | -0,13%

Ngô Thị Ngọc Liễu

     398,93 tỷ VNĐ | 0%

Nguyễn Quý Hà

     0,75 tỷ VNĐ | -1,45%

Nguyễn Văn Thông

     0,63 tỷ VNĐ | -1,45%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE