| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#6174 Mai Quốc Toàn

Giá trị tài sản hiện tại

0,51 Tỷ VNĐ

0,02 Tỷ VNĐ | 3,45%

Cập nhật lúc 17:20 ngày 13/11/2019

Danh sách tài sản SEP : 34.086 CP (0,4%)

Tổng tài sản người liên quan 6,45 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (SEP)

Sở hữu34.086 cổ phiếu

Giá trị tài sản0,51 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Phạm Thị Hồng Hội

     63,45 tỷ VNĐ | -1,30%

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

     1,30 tỷ VNĐ | -7,69%

Nguyễn Kim Lan

     0,39 tỷ VNĐ | -7,69%

Nguyễn Thị Thanh Lương

     0,43 tỷ VNĐ | -7,69%

Hà Thị Huệ

     191,93 tỷ VNĐ | -2,42%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE