| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#12925 Mai Thị Thủy

Giá trị tài sản hiện tại

0,02 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 08:47 ngày 18/10/2019

Ngày sinh 31/08/1964

Danh sách tài sản AGR : 4.416 CP (0%)

Học vấn Thạc sỹ kinh tế

Tổng tài sản người liên quan 0,05 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AGR)

Sở hữu4.416 cổ phiếu

Giá trị tài sản0,02 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Mai Quốc Toàn

     0,48 tỷ VNĐ | 0%

Trần Đình Phán

     0,35 tỷ VNĐ | 0%

Lê Minh Hải

     92,00 tỷ VNĐ | 0%

Ngô Thị Ngọc Liễu

     398,93 tỷ VNĐ | 0%

Nguyễn Quý Hà

     0,76 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE