| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#472 Ngô Thị Lan Phương

Giá trị tài sản hiện tại

63,23 Tỷ VNĐ

1,12 Tỷ VNĐ | 1,80%

Cập nhật lúc 15:03 ngày 14/06/2019

Danh sách tài sản SAM : 8.003.965 CP (3,3%)

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần SAM Holdings (SAM)

Sở hữu8.003.965 cổ phiếu

Giá trị tài sản63,23 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Đặng Quang Tuấn

     628,51 tỷ VNĐ | 1,83%

Shin Young Sik

     56,10 tỷ VNĐ | -3,87%

Nguyễn Thái Học

     3,08 tỷ VNĐ | -9,92%

Nguyễn Thanh Bình

     0,02 tỷ VNĐ | 4,00%

Nguyễn Thị Quyên

     5,84 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE