| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#4592 Ngô Trung Hiếu

Giá trị tài sản hiện tại

1,51 Tỷ VNĐ

0,01 Tỷ VNĐ | 0,85%

Cập nhật lúc 15:04 ngày 18/10/2019

Danh sách tài sản SFI : 63.340 CP (0,5%)

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI)

Sở hữu63.340 cổ phiếu

Giá trị tài sản1,51 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Lê Minh Hải

     90,86 tỷ VNĐ | -1,23%

Nguyễn Thị Xuân Lan

     20,36 tỷ VNĐ | -0,13%

Ngô Thị Ngọc Liễu

     398,93 tỷ VNĐ | 0%

Nguyễn Quý Hà

     0,75 tỷ VNĐ | -1,45%

Nguyễn Văn Thông

     0,63 tỷ VNĐ | -1,45%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE