| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#2350 Nguyễn Châu Trực

Giá trị tài sản hiện tại

6,38 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 14:59 ngày 16/07/2019

Ngày sinh 01/01/1969

Danh sách tài sản BWS : 151.823 CP (0,2%)

Quê quán Tỉnh Quảng Ngãi-Việt Nam

Đang sinh sống 15A Chu Mạnh Trinh, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu-Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Học vấn Cử nhân Kinh tế

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Cấp Nước Bà Rịa Vũng Tàu (BWS)

Sở hữu151.823 cổ phiếu

Giá trị tài sản6,38 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Thị Nga

     0,46 tỷ VNĐ | -1,28%

Nguyễn Thị Thu

     0,08 tỷ VNĐ | 11,19%

Đặng Thị Quỳnh

     0,68 tỷ VNĐ | 1,86%

Phan Thị Thanh Yên

     0,18 tỷ VNĐ | 0,50%

Nguyễn Thái Học

     3,38 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE