| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#3663 Nguyễn Đậu Thảo

Giá trị tài sản hiện tại

2,63 Tỷ VNĐ

-0,03 Tỷ VNĐ | -1,06%

Cập nhật lúc 14:35 ngày 16/10/2019

Ngày sinh 24/04/1958

Danh sách tài sản VE2 : 127.542 CP (6,0%)
VNE : 401.280 CP (0,4%)

Quê quán Huyện Đô Lương-Tỉnh Nghệ An

Đang sinh sống Khối 14, Phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ AnThành phố Vinh-Tỉnh Nghệ An

Học vấn Kỹ sư kinh tế năng lượng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE)

Sở hữu401.280 cổ phiếu

Giá trị tài sản2,63 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Đoàn Hữu Hà An

     9,34 tỷ VNĐ | 2,29%

Ngô Kim Dung

     53,75 tỷ VNĐ | -2,94%

Nguyễn Đức Cường

     444,42 tỷ VNĐ | 1,23%

Lê Thành Nhân

     0,33 tỷ VNĐ | 6,92%

Nguyễn Thị Nhuận

     4,21 tỷ VNĐ | -1,67%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE