| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#4161 Nguyễn Kim Hồng Đào

Giá trị tài sản hiện tại

1,91 Tỷ VNĐ

-0,05 Tỷ VNĐ | -2,35%

Cập nhật lúc 15:05 ngày 06/12/2019

Danh sách tài sản CCL : 270.112 CP (0,5%)

Đang sinh sống 32B, Dương Bá Trạc, P2, Q8, tp. HCM.Khu vực khác-Khu vực khác

Tổng tài sản người liên quan 61,56 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL)

Sở hữu270.112 cổ phiếu

Giá trị tài sản1,91 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Hà Thị Thùy Anh

     0,23 tỷ VNĐ | -0,88%

Nguyễn Đình Bách

     1,80 tỷ VNĐ | 0%

Lee Jung Hyun

     5,65 tỷ VNĐ | 0,89%

Đặng Ngọc Thảo

     15,25 tỷ VNĐ | 0,24%

Lâm Thị Hương

     1,46 tỷ VNĐ | 27,45%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE