| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#1582 Nguyễn Lương Điền

Giá trị tài sản hiện tại

12,29 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 13:53 ngày 16/07/2019

Ngày sinh 09/10/1965

Danh sách tài sản BWS : 292.715 CP (0,4%)

Đang sinh sống 22 Lê Phụng Hiểu, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu-Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Học vấn Kỹ sư Cấp thoát nước, Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Tổng tài sản người liên quan 31,51 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Cấp Nước Bà Rịa Vũng Tàu (BWS)

Sở hữu292.715 cổ phiếu

Giá trị tài sản12,29 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Thị Nga

     0,46 tỷ VNĐ | -1,28%

Nguyễn Thị Thu

     0,08 tỷ VNĐ | 11,19%

Đặng Thị Quỳnh

     0,68 tỷ VNĐ | 1,86%

Phan Thị Thanh Yên

     0,18 tỷ VNĐ | 0,50%

Nguyễn Thái Học

     3,38 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE