| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#3804 Nguyễn Mạnh Hào

Giá trị tài sản hiện tại

2,46 Tỷ VNĐ

0,18 Tỷ VNĐ | 7,89%

Cập nhật lúc 15:03 ngày 14/06/2019

Năm sinh 1975

Danh sách tài sản API : 100.000 CP (0,2%)

Học vấn Thạc sỹ kinh tế

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (API)

Sở hữu100.000 cổ phiếu

Giá trị tài sản2,46 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Đặng Quang Tuấn

     628,51 tỷ VNĐ | 1,83%

Shin Young Sik

     56,10 tỷ VNĐ | -3,87%

Nguyễn Thái Học

     3,08 tỷ VNĐ | -9,92%

Nguyễn Thanh Bình

     0,02 tỷ VNĐ | 4,00%

Nguyễn Thị Quyên

     5,84 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE