| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#857 Nguyễn Minh Ân

Giá trị tài sản hiện tại

27,35 Tỷ VNĐ

0,44 Tỷ VNĐ | 1,64%

Cập nhật lúc 14:58 ngày 16/10/2019

Danh sách tài sản VNM : 209.768 CP (0%)

Tổng tài sản người liên quan 98,18 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM)

Sở hữu209.768 cổ phiếu

Giá trị tài sản27,35 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Đoàn Hữu Hà An

     9,34 tỷ VNĐ | 2,29%

Ngô Kim Dung

     53,75 tỷ VNĐ | -2,94%

Nguyễn Đức Cường

     444,42 tỷ VNĐ | 1,23%

Lê Thành Nhân

     0,33 tỷ VNĐ | 6,92%

Nguyễn Thị Nhuận

     4,21 tỷ VNĐ | -1,67%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE