| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#12500 Nguyễn Nam Thanh

Giá trị tài sản hiện tại

0,03 Tỷ VNĐ

0 Tỷ VNĐ | 2,11%

Cập nhật lúc 14:59 ngày 16/07/2019

Năm sinh 1978

Danh sách tài sản GIL : 1.000 CP (0%)

Học vấn Cử nhân ngành Tài chính kế toán

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL)

Sở hữu1.000 cổ phiếu

Giá trị tài sản0,03 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Thị Nga

     0,46 tỷ VNĐ | -1,28%

Nguyễn Thị Thu

     0,08 tỷ VNĐ | 11,19%

Đặng Thị Quỳnh

     0,68 tỷ VNĐ | 1,86%

Phan Thị Thanh Yên

     0,18 tỷ VNĐ | 0,50%

Nguyễn Thái Học

     3,38 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE