| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#6552 Nguyễn Phạm Giang Minh

Giá trị tài sản hiện tại

0,46 Tỷ VNĐ

-0,01 Tỷ VNĐ | -1,90%

Cập nhật lúc 17:10 ngày 14/11/2019

Danh sách tài sản MCP : 30.000 CP (0,1%)

Tổng tài sản người liên quan 1,36 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (MCP)

Sở hữu30.000 cổ phiếu

Giá trị tài sản0,46 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Hà Thị Huệ

     197,88 tỷ VNĐ | 3,10%

Lê Hải Liễu

     16,52 tỷ VNĐ | 3,10%

Thái Ngọc Vũ An

     0,02 tỷ VNĐ | 3,94%

Lê Thị Trâm Anh

     1,12 tỷ VNĐ | 1,11%

Bùi Đạt Chương

     0 tỷ VNĐ | 2,27%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE