| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#7566 Nguyễn Phương Ly

Giá trị tài sản hiện tại

0,28 Tỷ VNĐ

0 Tỷ VNĐ | -1,14%

Cập nhật lúc 16:23 ngày 14/11/2019

Năm sinh 1955

Danh sách tài sản CTG : 12.908 CP (0%)

Học vấn Thạc sỹ Quản lý Nhà nước

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG)

Sở hữu12.908 cổ phiếu

Giá trị tài sản0,28 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Hà Thị Huệ

     197,88 tỷ VNĐ | 3,10%

Lê Hải Liễu

     16,52 tỷ VNĐ | 3,10%

Thái Ngọc Vũ An

     0,02 tỷ VNĐ | 3,94%

Lê Thị Trâm Anh

     1,12 tỷ VNĐ | 1,11%

Bùi Đạt Chương

     0 tỷ VNĐ | 2,27%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE