| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#14935 Nguyễn Quỳnh Châu

Giá trị tài sản hiện tại

0 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 09:09 ngày 16/07/2019

Năm sinh 1979

Danh sách tài sản PIV : 500 CP (0%)

Học vấn Trung cấp tin học - Khoa tin học quản lý

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần PIV (PIV)

Sở hữu500 cổ phiếu

Giá trị tài sản0 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Thị Nga

     0,46 tỷ VNĐ | -1,28%

Nguyễn Thị Thu

     0,08 tỷ VNĐ | 11,19%

Đặng Thị Quỳnh

     0,68 tỷ VNĐ | 1,86%

Phan Thị Thanh Yên

     0,18 tỷ VNĐ | 0,50%

Nguyễn Thái Học

     3,38 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE