| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#3010 Nguyễn Thị Ấm

Giá trị tài sản hiện tại

3,58 Tỷ VNĐ

-0,26 Tỷ VNĐ | -6,84%

Cập nhật lúc 15:45 ngày 21/11/2019

Ngày sinh 10/06/1961

Danh sách tài sản LTG : 164.032 CP (0,2%)

Quê quán Tỉnh Long An-Việt Nam

Đang sinh sống 63 Đường Lê Sát, Phường 16, Quận Tân Bình-Thành phố Hồ Chí Minh

Học vấn Cử nhân Luật

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (LTG)

Sở hữu164.032 cổ phiếu

Giá trị tài sản3,58 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Đặng Quốc Minh

     28,85 tỷ VNĐ | -2,46%

Nguyễn Thị Phương Khanh

     11,72 tỷ VNĐ | 12,78%

Nguyễn Phương Thảo

     0,88 tỷ VNĐ | 0%

Đỗ Kim Thịnh

     35,75 tỷ VNĐ | -0,28%

Vũ Thị Hồng Minh

     0,60 tỷ VNĐ | -0,40%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE