| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#756 Nguyễn Thị Hồng Lan

Giá trị tài sản hiện tại

32,96 Tỷ VNĐ

-0,88 Tỷ VNĐ | -2,60%

Cập nhật lúc 14:58 ngày 16/07/2019

Danh sách tài sản DGC : 1.098.502 CP (2,1%)

Tổng tài sản người liên quan 993,73 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC)

Sở hữu1.098.502 cổ phiếu

Giá trị tài sản32,96 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Thị Nga

     0,46 tỷ VNĐ | -1,28%

Nguyễn Thị Thu

     0,08 tỷ VNĐ | 11,19%

Đặng Thị Quỳnh

     0,68 tỷ VNĐ | 1,86%

Phan Thị Thanh Yên

     0,18 tỷ VNĐ | 0,50%

Nguyễn Thái Học

     3,38 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE