| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#13107 Nguyễn Thị Thủy Chung

Giá trị tài sản hiện tại

0,02 Tỷ VNĐ

0 Tỷ VNĐ | 0,25%

Cập nhật lúc 15:05 ngày 23/10/2019

Danh sách tài sản BID : 402 CP (0%)

Tổng tài sản người liên quan 0,34 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID)

Sở hữu402 cổ phiếu

Giá trị tài sản0,02 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Trần Mai Lan

     38,02 tỷ VNĐ | 0%

Ngô Thị Ngọc Liễu

     398,24 tỷ VNĐ | 1,60%

Phạm Thị Minh Nguyệt

     0,08 tỷ VNĐ | 0%

Nguyễn Thị Thủy

     6,25 tỷ VNĐ | 8,70%

Nguyễn Hữu Ái

     0,28 tỷ VNĐ | 8,70%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE