| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#1933 Nguyễn Thị Việt Hồng

Giá trị tài sản hiện tại

8,81 Tỷ VNĐ

0,11 Tỷ VNĐ | 1,32%

Cập nhật lúc 14:56 ngày 20/06/2019

Danh sách tài sản GKM : 572.250 CP (4,2%)

Tổng tài sản người liên quan 69,30 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh (GKM)

Sở hữu572.250 cổ phiếu

Giá trị tài sản8,81 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Song Toàn

     43,47 tỷ VNĐ | 0,50%

Huỳnh Thị Hồng Mai

     69,58 tỷ VNĐ | 0,69%

Nguyễn Khắc Biểu

     8,54 tỷ VNĐ | 0%

Đặng Thị Mười

     19,11 tỷ VNĐ | -0,16%

Nguyễn Thị Thủy

     4,95 tỷ VNĐ | 3,13%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE