| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#1099 Nguyễn Trọng Lạc

Giá trị tài sản hiện tại

18,15 Tỷ VNĐ

0,68 Tỷ VNĐ | 3,89%

Cập nhật lúc 15:46 ngày 21/11/2019

Ngày sinh 08/06/1954

Danh sách tài sản HNF : 485.385 CP (2,5%)

Đang sinh sống 393/42 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1Quận Tân Bình-Thành phố Hồ Chí Minh

Học vấn Cử nhân kinh tế

Tổng tài sản người liên quan 6,54 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF)

Sở hữu485.385 cổ phiếu

Giá trị tài sản18,15 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Đặng Quốc Minh

     29,58 tỷ VNĐ | 1,88%

Nguyễn Thị Phương Khanh

     10,39 tỷ VNĐ | 0%

Đỗ Kim Thịnh

     35,85 tỷ VNĐ | -1,04%

Vũ Thị Hồng Minh

     0,60 tỷ VNĐ | -0,50%

Nguyễn Huy Cương

     116,55 tỷ VNĐ | -0,89%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE